Ny avhandling om bildjournalister – en hotad yrkeskår

Mån 08 jun 2020 11:51

Samtidigt som bildanvändandet i svenska tidningar ökar blir antalet bildjournalister allt färre. I en ny avhandling från Mittuniversitetet granskas förändringarna på den svenska tidningsmarknaden och hur de slår mot en yrkeskår.

Disputation Terje Lindblom
Terje Lindblom presenterar sin avhandling fredag 12 juni. Foto: Per Mattsson, Mittuniversitetet.

− Bildjournalisters yrkesideal är att komma nära människor och med sina bilder beskriva deras liv, och i många fall lidanden, för oss läsare. Deras arbete handlar om att åka ut till brottsplatser, terrorattacker, kärnkraftshaverier eller som nu – för att skildra coronavirusets framfart. Det görs så klart säkerhetsbedömningar, men det är ändå ingen tvekan om att det är en yrkesgrupp som utsätts för stora risker, säger Terje Lindblom, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet som i dagarna lägger fram sin doktorsavhandling: Bakom Bilderna – Bildjournalister och bildjournalistik i ett marknadsorienterat fält.

Omstruktureringen av den svenska tidningsbranschen det senaste årtiondet, till följd av förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar, har slagit hårt mot journalistkåren och framför allt bildjournalister. I avhandlingen konstateras att 165 svenska dagstidningar endast hade 70 bildjournalister anställda år 2017 medan 70 tidningar helt saknade bildjournalister. Samtidigt har bildanvändandet i svenska tidningar ökat.

− Relevanta nyhetsbilder underlättar för oss medborgare att ta till sig information om vårt samhälle, men en tilltagande marknadsanpassning i dagstidningsbranschen har tyvärr lett till att många bildjournalister sagts upp, vilket betyder att även om bilder värderas högt, värderas bildjournalisternas yrkesroll lågt, säger Terje Lindblom.

Handledare: professor Ingela Wadbring & docent Jonas Harvard
Opponent: docent Johan Lindell, Uppsala universitet

Disputationen sker fredagen den 12 juni kl 10.00-12.00 i lokal C306 på Mittuniversitetets campus i Sundsvall och online. Vill du närvara?!

Länk till Diva: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-38989

Kontaktperson:
Terje Lindblom, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, terje.lindblom@miun.se, 010-142 89 99


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-01-10