Första antagningen till höstens utbildningar klar

Tor 09 jul 2020 13:12

Det första urvalet till höstens program och kurser vid landets universitet och högskolor är nu genomfört. Vid Mittuniversitetet har drygt 15 500 antagningar beslutats.

Gamla bildbanksbilder

– Det är glädjande siffror i linje med den trend vi såg i våras när söksiffrorna kom och det indikerar att våra utbildningar är fortsatt attraktiva. Sedan rymmer ju så klart också siffrorna en ”Corona-effekt” och hur den slår i slutändan är svårt att sia om. Ett normalt år sker förändringar innan terminsstart med studenter som tillkommer eller inte väljer att starta sin utbildning och det återstår att se hur dessa beteenden påverkas av det rådande läget, säger Anders Fällström, rektor.

Omkring 15 500 antagningar har genomförts i det första urvalet, drygt 4 100 på programutbildningar och drygt 11 000 på kurser. Vid första urvalet ifjol var motsvarande siffror 12 700 antagna totalt, fördelat på drygt 3 400 på programutbildningar och knappt 9 300 på kurser.

När söksiffrorna till höstens utbildningar offentliggjordes i mitten av april hade drygt 41 600 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Av dessa hade drygt 11 600 sökt en utbildning vid Mittuniversitetet som sitt förstahandsval. Söktrycket i hela riket visade en tydlig uppgång, men Mittuniversitetet noterade en ökning på hela 26%, betydligt mer än riksgenomsnittet.

Efter det första urvalet står många som reservplacerade och det finns drygt 28 000 reservplacerade vid Mittuniversitetet. De sökande har nu fram till den 24 juli på sig att tacka ja till sin studieplats. Efter det görs ett nytt urval och den 30 juli skickas ett nytt antagningsbesked till de som var reservplacerade i det första urvalet.

– I nuläget ser vi att omkring 3000 av de antagna är knutna till utbildningar och kurser vid campus Sundsvall och omkring 2000 är knutna till campus Östersund. Resterande antagningar är till helt nätbaserade utbildningsalternativ. Men, eftersom det återstår ett urval avvaktar vi med slutsatser kring detaljer i antagningssiffrorna utan nöjer oss med att konstatera att läget är mycket gott, säger Anders Fällström.

Mittuniversitetet erbjuder inför hösten ett 70-tal olika programutbildningar och drygt 200 kurser.

Här hittar du nyheten med söksiffror från april månad.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-20