Restmaterial från skogen ska ge framtidens mat och foder

Ons 15 jul 2020 09:03

EU och Region Västernorrland beviljar stöd till forskning inom FoodTech vid Mittuniversitetet. Projektet fokuserar på fermentering av skogens restmaterial för att utveckla produkter som ersätter dagens köttprotein i foder och mat.

test
I Mittuniversitetets laboratorium finns så kallade fermentorer där restmaterial från skogen ska tas om hand för att utvinna proteiner och fettsyror. Foto: Mittuniversitetet.

− Inom projektet kommer vi att studera fermenteringsprocesser för framställning av djurfoder och ersättningsmaterial för kött. Grunden för projektet är att nyttja den kompetens inom fermentering som finns på Mittuniversitetet och använda fermenteringsteknik på förnyelsebara, fossilfria restmaterial från skogsindustrin, säger Erik Hedenström, professor i organisk kemi och projektledare vid Mittuniversitetet.

Genom så kallad biokatalys ska protein och fettsyror produceras ur material som spån, grot, flis, bioslam och fiberslam. De produkter som utvinns kan sedan förädlas vidare till köttersättning och djurfoder men även till biodrivmedel.

Den totala budgeten för projektet uppgår till 12,5 miljoner kronor. EU stöder projektet med 6,2 miljoner kronor och Region Västernorrland bidrar med 2,5 miljoner kronor. Projektet startar under sommaren 2020 och beräknas pågå till 2023.

Samarbetspartners är Peckas Tomater, SCA Ortviken, Biocompost, Colabitoil, Labservice, Nattviken Invest och Hushållningssällskapet. Samverkan med Härnösands kommun och andra intressenter inom regionen kommer också att stärka projektet ytterligare. Målet är också att bidra till att bygga en stark forskningsmiljö inom FoodTech på Mittuniversitetet.

− Vi kan använda lokala råvaror och överskottsenergi från våra industrier, vilket är gynnsamt för det lokala näringslivet och stimulerar tillväxten i regionen. Flera av regionens företag involveras i vår forskning för att utveckla innovationer till nya produkter och tjänster som sedan kan kommersialiseras, säger Erik Hedenström.

Läs mer om projektet.

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-07-15