Lärarutbildningarna håller hög kvalitet visar UKÄs utvärdering

Ons 30 sep 2020 07:56

Mittuniversitetets utvecklingsarbete kring lärarutbildningarna har givit resultat. Universitetskanslersämbetet ger nu samtliga program omdömet hög kvalitet i sin uppföljande utvärdering. Beskedet innebär också att de program som varit vilande kan starta igen från höstterminen 2021.

Exteriör Campus Sundsvall J-huset

− Vi har, under ett års tid, bedrivit ett omfattande arbete och en översyn av organisationen och det är glädjande att arbetet givit effekt. Vi har känt oss trygga i att våra utbildningar håller hög kvalitet och det är skönt att få det bekräftat, säger Peter Degerman, vice dekan för lärarutbildningarna vid Mittuniversitetet.

Universitetskanslersämbetets, UKÄs, utvärdering omfattar programmen fritishemslärare, förskollärare, grundlärare F-3 och grundlärare 4-6. Våren 2019 meddelande UKÄ att man hade synpunkter på hur förutsättningar, utformning, genomförande och resultat för inriktningarna såg ut och sedan dess har Mittuniversitetet vidtagit ett antal åtgärder för att möta kraven.

För att frigöra resurser för utvecklingsarbetet pausades antagningen för programmen grundlärare 4-6 samt fritidslärare, men i och med det positiva beskedet från UKÄs uppföljande utvärdering återupptas programmen från höstterminen 2021.

− Vi har lyckats utveckla utbildningsformerna, bland annat genom en närmare koppling mellan utbildning och forskning vilket efterlystes vid genomlysningen förra våren. De som studerar vid Mittuniversitetet nu och i framtiden kommer att kunna ta del av de förbättringar som genomförts och kommer att genomföras, säger Peter Degerman.

Vid granskningen våren 2019 fick omkring hälften av landets lärarutbildningar anmärkningar på brister som måste åtgärdas. Totalt omfattade utvärderingen 68 utbildningar där 32 fick omdömet ifrågasatt kvalitet. Av dessa 32 har nu 28 genomgått en uppföljande utvärdering där de erhållit omdömet hög kvalitet.

− För Mittuniversitetets del innebär beskedet att samtliga program håller hög kvalitet. Det är otroligt viktigt, inte minst eftersom skolsektorn står inför stora utmaningar på grund av lärarbrist, och där vår roll är att förse regionen och skolsektorn med kompetent personal, säger Peter Degerman.

Kontaktperson:
Peter Degerman, vice dekan för lärarutbildningarna på Mittuniversitetet, peter.degerman@miun.se, 072-506 58 22


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-09-30