Nationella innovationsrådet fokuserar på Västernorrland

Tis 15 sep 2020 14:57

Den 30 september genomför Nationella innovationsrådet ett regionalt möte med fokus på Västernorrland. Under ledning av statsminister Stefan Löfvén diskuterar representanter från näringsliv och offentlig sektor hur samverkan och innovation kan bidra till utveckling inom skog och digitalisering.

Ångermanälven
Ångermanälven, Sollefteå. Foto: Fredrik Holmqvist, Mostphotos.

Det digitala mötet har planerats i samverkan med Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Region Västernorrland och Mittuniversitetet.

– I en turbulent tid med många varsel i länet är det av yttersta vikt att vi både lägger i alla växlar regionalt och samverkar nationellt, säger Glenn Nordlund, ordförande i regionstyrelsen.

Statsministern leder det digitala mötet där ledamöter från Innovationsrådet och inbjudna deltagare från Västernorrland deltar. Från Innovationsrådet medverkar bland annat statsråden Ibrahim Baylan, näringsminister och Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister.

– När nya samhällsutmaningar ska hanteras och näringslivets konkurrenskraft ska stärkas krävs ökad innovationsförmåga. Mittuniversitetet har stora möjligheter att bidra vid omställningen och vi är beredd att ta ansvar, men det krävs också nationella helhetsgrepp, vilket gör Nationella innovationsrådets möte extra betydelsefullt, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

Nationella innovationsrådet genomför fyra möten per år i Stockholm och utöver dessa hålls också två regionala möten, en viktig del för att utveckla den nationella innovationspolitiken. Det handlar om att fånga upp de skilda möjligheter och förutsättningar som finns i olika delar av landet och som möter den nationella politiken.

– Vi står just nu inför en enorm strukturomvandling i Västernorrland och då behöver vi jobba tillsammans och stimulera innovativa lösningar. Länsstyrelsen är och vill fortsatt vara en aktiv part i detta nödvändiga utvecklingsarbete, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrland.

Innovationsrådets tidigare diskussioner har bidragit till att utveckla flera initiativ från regeringen, däribland Smart industri-strategin, de strategiska samverkansprogrammen, innovationspartnerskapen med Tyskland, Frankrike och Indien samt en nationell inriktning för artificiell intelligens. I samband med mötet genomför Innovationsrådet tillsammans med Vinnova en digital workshop för att belysa samma tema och ge konkreta inspel till det Nationella innovationsrådets regionala möte.

Kontaktpersoner:
Maria Lidgren, chef för tillväxtverksamheten, maria.lidgren@rvn.se
Ludde Edgren, chef för avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd vid Mittuniversitetet, ludde.edgren@miun.se
Christin Borg, chef för kommunikation och samordning vid Länsstyrelsen Västernorrlands län, christin.borg@lansstyrelsen.se

     


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-09-16