Så klarade världens medier Corona-krisen

Tis 01 sep 2020 12:02

Efterfrågan på traditionella nyhetsmedier var större än på mycket länge under våren 2020. Samtidigt försvann i snitt nästan 50 procent av annonsintäkterna för kommersiella medier under krisens första månader. Det visar en ny forskningsrapport om hur medier i 18 olika länder påverkats av krisen.

Utländska tidningar
Hundratals tidningar i de länder som ingick i studien rapporteras ha lagts ned eller helt övergått till online-publicering. Foto. Michael Erhardsson, Mostphotos.

Rapporten har publicerats inom ramen för forskningsprojektet Media for Democracy 2020 som kontinuerligt jämför hur medierna i olika länder uppfyller demokratiska mål. Projektet leds av Universitetet i Salzburg, med svenska deltagare från forskningscentret Demicom vid Mittuniversitetet.

I studien redovisar de flesta länder en kraftigt ökad efterfrågan och ett ökat nyttjande av alla typer av medier under krisen, såväl i traditionella kanaler som online. Studien visar att nyhetsmedierna uppfattats som trovärdiga informationskällor av användarna under krisen, samtidigt som annonsintäkterna sjönk kraftigt. Hundratals tidningar i de länder som ingick i studien rapporteras ha lagts ned eller helt övergått till online-publicering.

− Det paradoxala är att när nyhetsmedierna upplever något av en renässans och uppskattas mer av sin publik i en dramatisk tid, så får de också i många fall det tuffare att producera den journalistik som efterfrågas, säger medieforskaren Lars Nord från Mittuniversitetet.

Rapporten visar vidare att många regeringar övergav tidigare principer för sin mediepolitik och valde att ge medierna direkt ekonomiskt stöd. Tyskland inrättade en ny mediestödsfond motsvarande drygt 200 miljoner euro, och Finland diskuterade en återgång till det mediestödssystem landet tidigare övergett. Merparten av mediestödet har hittills varit av kortsiktig karaktär, inte riktat mot strukturella förändringar.

* Länderna som ingår i studien är europeiska Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Holland, Island, Italien, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike samt Australien, Chile, Hong Kong, Kanada och Sydkorea.

Rapporten kan läsas i sin helhet: https://kutt.it/mdm2020-covid

Kontaktpersoner:
Torbjörn von Krogh, fil dr journalistik, Mittuniversitetet, 070-738 49 13, torbjornvonkrogh@gmail.com
Lars Nord, professor i politisk kommunikation, Mittuniversitetet, 070-550 93 33, lars.nord@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-09-01