Idrott, friluftsliv och evenemang som sociala broar för nyanlända

Ons 09 jun 2021 07:53

Idrott och friluftsliv spelar stor roll för kultur och identitet i Sverige, men kan integration leda till att nyanlända delar passionen? Det är en av frågorna som avhandlas i en rapport från turismforskningscentret ETOUR.

Fotbollslag

4,6 miljoner människor i Sverige är medlem i en idrotts- eller friluftsorganisation och många fler idrottar, är ute i naturen eller medverkar i andra aktiviteter. Ändå är utbudet av forskning om social integration kopplat till idrotts- och friluftsliv begränsad.

Därför ville Parisa Setoodegan, mastersstudent i turism, i nära samverkan med forskare vid turismforskningscentret ETOUR på Mittuniversitetet, undersöka vilken roll idrott och friluftsliv kan ha för integrationen av nyanlända. I rapporten vill författarna fördjupa förståelsen kring vad evenemang inom idrott och friluftsliv kan betyda för social integration av invandrare och nyanlända.

− I de intervjuer vi har gjort ser vi att fritidsaktiviteter som idrott, friluftsliv eller att delta i andra evenemang inte driver social integration i så stor utsträckning, men spelar en viktig roll som sociala broar där integration kan stärkas över tid. Aktiviteterna ger nyanlända en möjlighet att träffa vänner, få en bättre hälsa och gör det lättare att lära sig det nya språket, säger Parisa Setoodegan.

I studien har hon gjort djupintervjuer med 19 relativt nyanlända personer i Jämtlands län – från olika kontinenter, i olika åldrar och med olika kön – och funnit pådrivande faktorer för integration, men också faktorer som försvårar integration.

− Vissa lyfter fram kyla och klimat, att man saknar bil eller körkort eller att man inte har råd att delta som faktorer som gör det svårare att göra fritidsaktiviteter till en del av integrationen. Andra nämner också att begreppet friluftsliv var helt okänt innan de kom till Sverige, vilket så klart också ökar tröskeln, säger Parisa Setoodegan.

Undersökningsområdet är Jämtlands län, där idrott och friluftsliv är centralt både som fritidssyssla och som sysselsättningsområde, men resultatet kan ses i ett bredare perspektiv.

− Platser och länder som tar emot migranter betonar vikten av att invandrare integreras i samhället. Utifrån de intervjuades erfarenheter och livshistorier kan vi behandla såväl möjligheter som utmaningar i att integreras i ett nytt land, säger Robert Pettersson, centrumledare för turismforskningscentret ETOUR och medförfattare till rapporten.

Resultaten i rapporten kan vara användbara för arrangörer och planerare inom idrott och friluftsliv såväl för dem som hanterar nyanländas integration.

Rapporten återfinns på ETOURs sida.

Kontaktpersoner:
Parisa Setoodegan, mastersstudent i turism, 070-030 65 19, pase1900@student.miun.se
Robert Pettersson, centrumledare ETOUR, 070-511 69 72, Robert.Pettersson@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-06-09