Transformative Technologies har stärkt Mittuniversitetet

Transformative Technologies har stärkt Mittuniversitetet

Mån 21 jun 08:27

Under tio år har Mittuniversitetets forskningscentrum STC och FSCN drivit forskningsmiljön Transformative Technologies med stöd från KK-stiftelsen. I en färsk utvärdering konstateras att det har gett universitetet en mer profilerad forskning och starkare samarbeten med industrin.

Campus Sundsvall
"Vi har utvecklat bredd och spets i forskningen", säger dekan Hans-Erik Nilsson om Transformative Technologies. Foto: Torbjörn Bergkvist.

– Forskningsmiljön har bidragit till högre grad av internationalisering, rekrytering av internationella forskare och högre vetenskaplig höjd på våra publikationer. Vi har också skapat en mer komplett miljö med både undervisning och forskning, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Forskningsmiljön som Mittuniversitetet drivit under åren 2010-2020 har utvärderats av analysföretaget Damvad på uppdrag av KK-stiftelsen. Resultatet visar att forskningsprogrammet under hela tioårsperioden bidragit till betydande förändringar.

– Dialogen med KK-stiftelsen har varit utmanande, men väldigt bra. Vi har utvecklat bredd och spets i forskningen, samtidigt som vi förnyat våra ansträngningar vad gäller kompetensutveckling i industrin både på grundläggande och avancerad nivå. En utmaning har varit att bygga en sammanhållen miljö med en gemensam vision och strategi och att implementera ett kvalitetssystem som uppfyller de krav som KK-stiftelsen ställer, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid Mittuniversitetet och ansvarig för forskningsmiljön.

Drygt 1000 vetenskapliga artiklar

Tre lärosäten har drivit forskningsmiljöerna i tio år och ingår i utvärderingen; Mittuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde. Under perioden har KK-miljöprogrammet sammanfört fler än 240 näringslivspartners i ungefär 200 projekt. Totalt har 191 doktorsavhandlingar, 120 licentiatavhandlingar och 610 mastersutbildningar slutförts inom de tre studerade miljöerna. I utvärderingen konstateras att forskningsproduktionen generellt har varit av hög kvalitet.

För Mittuniversitetets del har också totalt 1085 vetenskapliga artiklar publicerats och KK-stiftelsen har beviljat forskningsmiljön Transformative Technologies totalt 283,5 miljoner kronor.

– Förutom att ha sammanfört många näringslivspartners och bidragit till forskning och utbildning av hög kvalitet, har programmets största inverkan troligen varit på den stora förstärkning av de strategiska och organisatoriska förmågorna vid respektive lärosäte, säger Stefan Östholm, KK-stiftelsen.

– Stora förändringar har genomförts – från en individualistisk till en kollektiv inställning, från ett enskilt och isolerat fokus på forskning eller utbildning till ett holistiskt fokus på att balansera och integrera forskning och utbildning för att uppnå starka, profilerade kompletta miljöer, säger Torben Bundgaard Vad, ansvarig för utvärderingen vid Damvad Analytics.

Utvärderingen har genomförts av Damvad Analytics under perioden maj-december 2020. Utvärderingen omfattar studier av dokument, dataanalyser, bibliometriska analyser, kvalitativa intervjuer, enkäter och workshops.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta med strategisk utveckling av lärosätets forskningsmiljö, systematiskt kvalitetsarbete med stöd till forskare och balans mellan samproduktion med näringsliv och internationell forskning, säger Anders Fällström.

För mer information:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, anders.fallstrom@miun.se, 010-142 86 40
Hans-Erik Nilsson, dekan Mittuniversitetet, hans-erik.nilsson@miun.se, 010-142 87 39