Livesändning

Spara favorit 16 maj maj 2018

Livesändning från Lika villkorsdagen den 16 maj 2018

Lika villkorsdagens tema – #metoo 2.0 – knyter an till #akademiuppropet och dess berättelser om sexuella trakasserier från medarbetare och studenter inom universitets- och högskolevärlden. 

Program

13.00–13.10 Välkomna!
Mats Tinnsten, prorektor för forskning.
13.10 – 13.30 Utdelning av Lika villkorspriset 2018
13.30–14.00 ”Genus och makt i akademiska rum”
Angelika Sjöstedt-Landén, lektor SHV och Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet, kommer att reflektera kring #metoo, akademiuppropet och den efterföljande debatten.
14.00 – 14.45 ”Manligheter i förändring efter #metoo”
Svante Tidholm, från organisationen Män för jämställdhet. 
Hur skapas män och vilka blir konsekvenserna av de giftiga maskulinitetsnormerna?
Hur kan en destruktiv manlighet bli en konstruktiv  mångfald av manligheter och män vara en mer aktiv del av en positiv förändring efter #metoo?
14.45–15.15 Gruppdiskussioner och fika
15.15–16.00 Paneldiskussion och avslutning

Mer information om lika villkorsdagen 2018 

Följ livesändningen här