Mittuniversitetet har tagit fram gemensamma mallar för Officeprogrammen Word och PowerPoint. Mallarna är kompatibla med Office 2013 för PC samt Office 2011 och 2016 för Mac.

Om du är PC-användare finns dina Officemallar tillgängliga direkt i din dator, se instruktioner längre ner på sidan. Om du använder Mac laddar du ner ett av installationspaketen som finns tillgängliga på den här sidan. Det finns speciella installationspaket för några av våra forksningscentrum, de innehåller dels Mittuniversitetets generella mallar dels forskningscentrets egna mallar. Sedan finns det även ett generellt installationspaket med enbart Mittuniversitetets mallar.

Om du som PC-användare inte har tillgång till Officemallarna kontakta helpdesk@miun.se. 

Mallar i Word och PowerPoint

I Word finns mallar framtagna för avhandling, brev, kallelse, rapport, vetenskaplig rapport, spikblad och styrdokument.

I PowerPoint finns två format tillgängliga, 4:3 och 16:9 (wide screen). Välj det format som passar bäst för ditt ändamål. De flesta projektorer på Mittuniversitetet är anpassade utifrån formatet 4:3. Om du ska visa din presentation på en datorskärm fungerar oftast formatet 16:9 bättre.

Så här gör du för att öppna Officemallarna

Officemallar för PC

Word 2013 för PC

 

 1. Öppna Word

 2. Klicka på fliken ”Mittuniversitetet”

 3. Klicka på pilen under Mittuniversitetets blågula symbol

 4. Välj något av mallförslagen som visas i en lista

   

 

 

PowerPoint 2013 för PC

   

 1. Öppna PowerPoint

 2. En PowerPointmall i formatet 4:3 kommer att öppnas automatiskt

Om du vill använda en PowerPointmall i formatet 16:9 (widescreen-format) eller en mall framtagen för ett forskningscenter följer du instruktionerna nedan:

 1. Klicka på fliken ”Arkiv”   

 2. Välj ”Nytt”   

 3. Klicka på ”Anpassad installation”    

 4. Klicka på mappen ”PPTemplatesMiun”   

 5. Välj ”16:9” eller mallen för ditt forskningscenter 

 6. Klicka på ”Skapa”, därefter öppnas en PowerPointmall i formatet 16:9

Officemallar för Mac

Börja med att ladda ner ett av installationspaketen som finns tillgängliga på den här webbsidan. 

Om du tillhör något av forskningscentrumen som finns listade, laddar du ner mallpaketet med dessa mallar annars väljer du installationspaketet MIUN.

Ladda ner mallpaket för Mac via Firefox:

 1. Klicka på installationspaketet som du vill ladda ner.
 2. En ruta med olika valmöjligheter kommer att öppnas. Välj "Spara fil".

 3. Installationspaketets fil lägger sig under filhämtningar, längst upp i högra hörnet av fönstret. Spara över filen på skrivbordet (filen hämtas till "Hämtade filer", därifrån kan du spara ner den uppzippade filen till skrivbordet). 4. Högerklicka på ikonen för installationspaketet och välj "Öppna med" och sedan "Installeraren (förval)". Om du får upp en ruta som ber dig välja mellan "Öppna" och "Avsluta", välj "Öppna".

 5. Därefter kommer du att guidas genom installationsprocessen där du ombeds logga in med ditt användarkonto. När installationen är klar kommer dina mallar att finnas tillgängliga under "Mina mallar" i Word. Du når mallarna genom att först välja "Arkiv", därefter "Ny från mall..." och sedan "Mina mallar" eller "Ny" (beroende på vilken Officeversion du använder). 

  PowerPointmallarna finns tillgängliga när du öppnar PowerPoint under "Arkiv", "Ny från mall...", "Mina mallar" eller "Ny" (beroende på vilken Officeversion du använder).

 

Ladda ner mallpaket för Mac via Safari:

 1. Klicka på installationspaketet som du vill ladda ner.
 2. Installationspaketets fil lägger sig under filhämtningar, längst upp i högra hörnet av fönstret. Spara över filen på skrivbordet. 3. Högerklicka på ikonen för installationspaketet och välj "Öppna med" och sedan "Installeraren (förval)". Om du får upp en ruta som ber dig välja mellan "Öppna" och "Avsluta", välj "Öppna". 4. Därefter kommer du att guidas genom installationsprocessen där du ombeds logga in med ditt användarkonto. När installationen är klar kommer dina mallar att finnas tillgängliga under "Mina mallar" i Word. Du når mallarna genom att först välja "Arkiv", därefter "Ny från mall..." och sedan "Mina mallar" eller "Ny" (beroende på vilken Officeversion du använder).

  PowerPointmallarna finns tillgängliga när du öppnar PowerPoint under "Arkiv", "Ny från mall...", "Mina mallar" eller "Ny" (beroende på vilken Officeversion du använder).

Uppdaterade Officemallar

I mitten av augusti uppdaterades mallarna "brev", "letter" samt "kallelse" för pc-användare med ny sidfot, där Campus Härnösand är borttagen. Pc-användare får de nya mallarna inlagda per automatik.

För mac-användare kommer nya installationspaket med uppdaterade mallar som innehåller sidfot att tillgängligöras under hösten.