Vi jobbar hela tiden för ditt bästa med både förhandlingar och förebyggande arbete.

Administrativa rutiner

SACO:s samverkan med MIUN avseende den administrativa belastningen på lärarpersonal har resulterat i ett antal konkreta åtgärder.

Lokal samverkan

Lokal samverkan sker i de lokala samverkansgrupper (LSG) på respektive avdelning.

För chefer

De flesta chefer vid universitetet har valt att vara med i SACO. För oss i SACO är det naturligt att även beakta chefens situation vid organisationsförändringar eller andra ärenden. Vid eventuella...

Sidan uppdaterades 2022-09-19