SACO:s samverkan med MIUN avseende den administrativa belastningen på lärarpersonal har resulterat i ett antal konkreta åtgärder.

Akademisk frihet eller inte

Följ debatten som varit om autonomireformen i Dagens nyheter i artiklarna Högskolans nya styrning hotar kreativitet och kritik och Både starka kollegier och starka ledningar behövs.