Lokal samverkan sker i de lokala samverkansgrupper (LSG) på respektive avdelning.

Sidan uppdaterades 2019-10-04