De flesta chefer vid universitetet har valt att vara med i SACO. För oss i SACO är det naturligt att även beakta chefens situation vid organisationsförändringar eller andra ärenden. Vid eventuella konflikter mellan medarbetare och chefer är vi vana att företräda båda parter och leta en lösningar som gagnar båda parter.

Sidan uppdaterades 2019-09-12