De flesta chefer vid universitetet har valt att vara med i SACO. För oss i SACO är det naturligt att även beakta chefens situation vid organisationsförändringar eller andra ärenden. Vid eventuella konflikter mellan medarbetare och chefer är vi vana att företräda båda parter och leta en lösningar som gagnar båda parter.

Personligt om chefs- och ledarskap, en skrift av Mats Ericson. En ledare måste ständigt jobba med sig själv för att fortsätta att utvecklas. Ta del av konkreta råd och reflektera över om du håller med, om du kanske redan tillämpar råden eller om du skulle kunna tänka dig att göra det framöver. Diskutera gärna råden med kollegor.

Rekommendationer för tillämpning av lokalt samverkansavtal.