Styrelse

Styrelsen i den lokala SACO-föreningen vid Mittuniversitetet. Vald vid årsmöte 26 Mars 2019.

Lars P Nilsson, Ordförande
Gertrud Olauzon vice ordförande
Jokka Flaming, 1:e vice ordförande, Huvudskyddsombud Östersund
Ummis Jonsson 
Börje Norlin
Annelie Hansson, Sekreterare
Marcus Sundgren
Magnus Carlsson
Tove Engvall, adjungerad

 

 Lars P Nilsson, BIB

 

Gertrud Olauzon, KMT

Jag valdes in i SACO-styrelsen vid Mittuniversitetet vid årsmötet 2018 och vice ordförande från 2019. Med mångårig erfarenhet från arbete inom Personal- /HR har jag en bred bakgrund vad gäller frågor kring arbetsmiljö och avtal.

I dag arbetar jag som universitetsadjunkt i Kvalitetsteknik och har tidigare även undervisat i Psykologi på Mittuniversitetet (främst arbets- och organisationspsykologi).

Fritiden ägnar jag mest åt familj, hus och trädgård samt gärna i mån av tid även en deckare då och då...

Ummis Jonsson, SOA


Jag har undervisat på socionomutbildningen sedan 2002. Jag är auktoriserad socionom och magister i socialt arbete med snart 35 års yrkeserfarenhet från socialt arbete. Jag är också utbildad psyko-social handledare vid Högskolan Ersta-Sköndal.

Jag har arbetat inom missbruksvård, varit föreståndare för särskilt boende och kurator inom habiliteringen samt socialsekreterare med inriktning barn, ungdom och familj. Jag har också varit projektledare inom medborgarinflytande i socialt utsatt stadsdel samt arbetat med Brottsförebyggande Råd.
Inom avdelningen för socialt arbete arbetar jag med kurser i Handledd fältförlagd utbildning, samtalsgrupper inom PPU samt Handledarutbildning på AV-nivå.

Jag är vice ordförande i SACO-S/SULF-styrelsen vid Mittuniversitet och representerar SACO-S/SULF vid olika samverkansorgan inom universitetet. Jag ingår även som ordinarie ledamot i SULF förbundsstyrelse sedan 2015.


Jokka Flaming, EKO,  1:e vice ordförande

Jag valdes in i SACO-S styrelsen på Mittuniversitetet 2013. Förutom styrelsearbetet så är jag Huvudskyddsombud för Mittuniversitet, Campus Östersund.

Jag arbetar som Avdelningsekonom på Ekonomiavdelningen.

Vi bor på en gård i byn Klockarbacken utanför Östersund och fritiden ägnar jag åt gården, jakten, fisket, akvarellmålning, vänner samt att spela Didgeridoo


 

Börje Norlin, EKS

 

 


Jag har varit kontaktperson för Sveriges Ingenjörer sen 2002. Sen 2004 är jag styrelsemedlem i SACO och representerar även SULF som jag är dubbelansluten till. Jag är intresserad av doktoranders och forskares arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter och jag arbetar med lika villkorsfrågor.

Jag är lektor i elektronik och har undervisat och forskat inom strålningsdetektorer sen 2000 då jag lämnade ABB Atom i Västerås och flyttade norrut p g a kärlek till kvinnan som jag nu är gift med. Jag disputerade 2007 inom röntgenbildsensorer som utvecklats i samarbete med CERN. Jag strävar efter att utveckla den tekniken för industriella miljömätningar av tungmetaller och karaktärisering av annan miljöpåverkan.

Fritiden tillbringar jag helst med familjen, i vår trädgård i Sundsvall eller med orientering eller skidåkning i Sidsjöområdet. Jag och min fru har två barn födda 2001 och 2003.

  

Anneli Hanson, UTV, Sekreterare

 

 


Jag valdes in i SACO-styrelsen vid Mittuniversitetet på årsmötet 2014, och har sedan dess fortsatt som styrelseledamot. Jag har bl.a. funktionen som sekreterare, vilket t.ex. innebär att jag oftast ordnar med olika utskick när vi kommunicerar med medlemmarna vid Miun. Hör av dig till mig om du är nyanställd och medlem i något SACO-förbund, så ser jag till att du hamnar på vår sändlista.

I botten är jag pedagog och folkhögskollärare, lärarutbildare vid Mittuniversitetet sedan 2002 och universitetslektor i pedagogik efter att ha disputerat i oktober 2013. Mitt forskningsintresse ligger inom verksamhets- och skolutvecklingsområdet. Till vardags är jag lärare vid Avdelningen för Utbildningsvetenskap i Sundsvall, mestadels på förskollärarutbildningen, vilket är både stimulerande och utvecklande.

Annars är jag ”västgöten” som vandrade öster- och norrut via Västmanland och Uppland och hamnade i Kramforstrakten, vid Ångermanälvens strand. Sämre boplats än denna kan man definitivt ha!

 

 

 

 Jag valdes in i SACOs styrelse våren 2013. Sedan tidigare har jag facklig erfarenhet från Lärarförbundets studeranderåd på nationell nivå och har även suttit i TCO's studeranderåd under min tid som student.

Jag har sedan 1995 arbetat på Mitthögskolan/Mittuniversitetet med digital kompetens och IKT-pedagogik i lärarutbildning och lärarfortbildning. Jag var bland annat med och utvecklade och genomförde en stor lärarfortbildningsinsats i Östersunds kommun under slutet av 1990-talet då ca 1200 pedagoger fortbildades i IKT-pedagogik och en förändrad lärarroll. Jag har varit data manager för PISA-projektet i Sverige sedan det flyttade till Härnösand år 2002 t.o.m. 2015, och jag gör även en del statistiska beräkningar för sekundäranalyser av resultaten. Sedan oktober 2013 är jag licentiand i pedagogik med inriktning mot e-lärande.

Jag är född och uppväxt i Härnösand och bor här nu med fru och dotter i en villa med närhet både till hav, skog och arbete. Jag ägnar mig åt både segling och curling på en ganska seriös tävlingsnivå, och båda delarna finns det utmärkta förutsättningar att utöva här. På vintrarna åker jag gärna skidor av alla de slag och sommartid blir det även en del semestersegling med familjen.