Ons 24 okt 2012 11:20

SACO-föreningen Mittuniversitetet

     

NYHETSBREV november 2012                                                                                                   

 

Hej SACO-medlem

 

En gemensam utbildningsdag genomfördes med  fackförbundet ST den 11 oktober. Den idébank som sammanställdes kommer att ligga till grund för våra samtal med MIUN avseende framtida samverkansformer.

 

Det har kommit upp flera frågor kring Resurstilldelningsdokumentets tillämplighet. Vi följer dessa frågor på nära håll. Skriv till mig om du har några funderingar.

 

Pågående förhandlingar

Uppsägningar planeras vid SOA, THU och Universitetetskansliet.

 

Kalender:

 

12 november, ”Hur coachande  vågar du vara som chef?”

Mer information: http://www.miun.se/sv/Delwebbar/saco/Kalender/Chefs-seminarium/

 

14 november, Inspirationsdag om företagande.

Mer information: http://www.miun.se/sv/Delwebbar/saco/Kalender/Inspirationsdag-om-foretagande/

 

15 november, Anmäl dig till Saco Chefsdag! 

Mer information: http://www.saco.se/Kalendariet/2012/November/sacos-chefsdag/

 

                                                                                  

Hälsningar

 namnteckning alex

Alexander Rad

Ordförande

www.miun.se/saco  

 

 

Genom ditt engagemang blir vi starkare

Sidan uppdaterades 2019-09-12