Tis 04 dec 2012 11:00

SACO-föreningen Mittuniversitetet

 

 

 NYHETSBREV december 2012                                                                                                   

 

Hej SACO-medlem

2012 har varit en händelserik år med flera pågående förändringar vid MIUN, vilka SACO har bevakat med ambitionen att betrygga våra medlemmars villkor.

 

SACO och fackförbundet ST har arbetat tillsammans för att få extern hjälp med lokalutredningen som särskild kommit att påverka campus Härnösand. En arbetstagarkonsult är rekryterad som kommer att analysera de ekonomiska utfallen och beakta kvalitetsfrågorna.

 

Pågående förhandlingar

Vi håller just nu på att avsluta övertalighetsförhandlingar för ett antal av våra medarbetare vid SOA, THU och UK.

 

Även årets löneförhandling är i avslutande faser. Inför den prioriterade SACO främst kärnverksamheten vilka arbetsgivaren accepterade genomgående. Bland annat kom vi överens om att MIUN:s adjunkter, lektorer och bibliotekspersonal ska inte behöva ligga långt ifrån respektive medellön. Denna förhandling har genomförts med kortare tid än tidigare år och även resultatet är relativt bättre än utfallen vid landets övriga universitet och högskolor.

 

Sulf:s kongress 2012:

Årets tema för kongressen var ”från kall till profession”. Ett väldigt spännande tema som inte minst berör de förändringar som MIUN går igenom just nu.

 

Från MIUN omvaldes Janet Harling till SULF:s förbundsstyrelse och Ummis Jonsson valdes in till SULF:s valberedning.

 

SULF:s nye ordförande heter Mats Ericsson. Läs hans tal till kongressen här.

http://www.sulf.se/Om-SULF/Nyheter/Mats-Ericsons-tal-till-kongressen/

 

Hälsningar

 namnteckning alex

Alexander Rad

Ordförande

www.miun.se/saco  

 

 

Genom ditt engagemang blir vi starkare

Sidan uppdaterades 2019-09-12