Mån 02 apr 2012 09:28

SACO-föreningen Mittuniversitetet

NYHETSBREV april 2012                                                                                                   

 

 

Hej SACO-medlem

 

Vid årsmötet den 12 mars tillträdde jag som ordförande för föreningen. Min bakgrund är inom företagsekonomi och jag forskar om bankers riskhantering sen 2009. I min tidigare roll som styrelseledamot bevakade jag bland annat doktorandfrågor vid Mittuniversitetet och hjälpte till att etablera en doktorandsektion i Sundsvall.

 

Till SACO:s styrelse valdes

 

  • Ordf., Alexander Rad, SHV
  • Vice Ordf., Anders Nyström, NAT
  • Sekreterare, Inger Lorentzson, IHV
  • Bodil Jacobsson, Biblioteket
  • Janet Harling, UTV
  • Lars Åke Mikaelsson, THU
  • Börje Norlin, ITM
  • Ummis Jonsson, SOA
  • Barbro Dahlbäck, IHV

 

På egen begäran avgick Rahim Rahmani, ITM.

 

Aktuellt

Just nu planerar Mittuniversitetet att genomföra stora förändringar för att anpassa verksamheten till framtida budgetutrymmen. Detta medför bland annat att förhandlingar kommer att bli ett viktigt inslag i våra insatser. Självklart är frågorna kring arbetsmiljön prioriterade och vi påkallar arbetsgivarens och chefernas ansvar att ta hänsyn till rådande lagar och regler.

 

Vi hoppas att våra medlemmar hör av sig med frågor och synpunkter. 

                                                                                      

Hälsningar

 namnteckning alex

Alexander Rad

Ordförande

 

 

Genom ditt engagemang blir vi starkare

Sidan uppdaterades 2019-09-12