Ons 09 maj 2012 15:49

SACO-föreningen Mittuniversitetet

 

                                                                                                                                      

 

NYHETSBREV maj 2012                                                                                                   

 

 

Hej SACO-medlem

 

Aktuella förhandlingar

Under april månad inledde SACO förhandlingar med MIUN för att anpassa flera verksamheter till rådande budgetramar, bl.a. behöver ITM och NAT reducera sina kostnader för en kommande treårs period redan nu. Dessa förhandlingar pågår ännu och beräknas vara avslutade inom några veckor. Vi kommer att prioritera förslag som minimerar risken för uppsägningar. I samarbete med personalavdelningen och fackförbundet ST kommer vi i SACO att närvara vid Trygghetsstiftelsens besök den 14 maj. Läs mer om Trygghetsstiftelsen via länken här www.tsn.se  

 

Vidare ställde sig SACO emot MIUN:s beslut att flytta en lönehandläggartjänst från Härnösand till Östersund. Vi uppfattade att beslutet stred mot flera principer viktiga för personalen och fördelningen av resurser mellan campusorterna. Tillsammans med fackförbundet ST ställde vi oss bakom en central förhandling, trots detta lyckades vi inte förmå MIUN att ändra beslutet. Detta är självklart ett nederlag, däremot upplevde vi ett stort stöd från personalen vilket underlättade våra ansträngningar.

 

Framöver planerar vi att inbjuda till möten för att få möjligheten att träffa våra medlemmar och utbyta idéer.

 

Hälsningar

 namnteckning alex

Alexander Rad

Ordförande

 

 

Genom ditt engagemang blir vi starkare

Sidan uppdaterades 2019-09-12