Mån 11 jun 2012 13:45

SACO-föreningen Mittuniversitetet

NYHETSBREV juni 2012                                                                                                   

 

Hej SACO-medlem

 

Aktuella förhandlingar

Under maj-juni månad har SACO haft flera förhandlingar med MIUN för att anpassa verksamheterna för ITM och NAT till minskade budgetramar. Dessa förhandlingar är nu i en avslutande fas. Vi kan rapportera att de nämnda verksamheterna kommer att förändras i mindre omfattning generellt men avsevärt avseende vissa ämnen och program. Se nedan:

 

ITM

-                      Verksamheterna Industridesign och Forskning Grafisk Teknik (DPC) flyttas organisatoriskt från ITM till NAT

-                      Statistikämnet flyttas till Institutionen för Samhällsvetenskap.

-                      Koncentration av ämnet Informatik till Östersund.

 

NAT

-                      Avveckling av Biologiprogrammet och reducerad volym av forskning.

-                      Reducerad volym av Kemiforskning.

-                      Avveckling av Processoperatörsprogrammet.

-                      Reducerad volym inom Matematikforskning.

-                      Effektivisering av Energiingenjörsprogram.

 

 

Det har varit extra viktigt att förstå argument som lett till omfördelningar av resurser och nedläggning av vissa program. Här har MIUN samarbetat på ett historiskt imponerade sätt och försett facket med bra relevant underlag inför besluten. Totalt innebär detta ett mindre antal uppsägningar av fast personal än beräknat sen tidigare. Istället har avslut av ett större antal tidsbestämda anställningar och naturliga avgångar kompletterat bilden. Under de närmast kommande veckorna kommer omplaceringsutredningar att göras. Mer information kommer från prefekterna. Vi beräknar att besked om uppsägningar kan ske innan juli månad.

Vi uppskattar kontakterna med medlemmarna och deras stöd i vårt arbete att förstå verksamheterna bättre.

                                                                                      

Hälsningar

 namnteckning alex

Alexander Rad

Ordförande

 

 

Genom ditt engagemang blir vi starkare

Sidan uppdaterades 2019-09-12