Sön 20 okt 2013 12:20

SACO-föreningen Mittuniversitetet

SACO-logga  -  FÖRENINGEN

MITTUNIVERSITETET

http://www.miun.se/saco/

 

2013-10-18

MEDLEMSBREV

 

Hej alla medlemmar!


Höstterminen rullar på och det är redan i slutet av oktober. SACO-S/SULF har haft en hel del medlemsaktiviteter under oktober och kommer att ha fler i början av november.

Arbetet med BESTA och diverse överläggningar mellan Arbetsgivare och fackliga representanter fortsätter och startskottet för årets lönerörelse går den 25/10.

 

  • Lokalisering 2016. Arbetet med Lokalisering 2016 fortsätter. Hur arbetet ska bedrivas fortsättningsvis beror till stor del på vilket beslut Rektor tar den 21/10 gällande Humanioras eventuella tidigarelagda flytt från Härnösand till Sundsvall. Det beslutet kommer att påverka resterande arbete inom Lokalisering 2016, särskilt inom det delprojekt som speciellt riktar sig till personalen i Härnösand. Inom delprojektet har vi sedan tidigare identifierat ett antal övergripande problem som behöver åtgärdas och säkerställas om beslutet blir att Humaniora tidigarelägger sin flytt.

 

  • Administrativt stöd. När det gäller administrativa stödfunktionerna så är nu enkäten insamlad och den kommer att bearbetas, skickas ut till fackliga parter för fortsatt arbete och dialog kring resultat och fortsatt arbete. Återkommer med nyheter kring detta i nästa medlemsutskick.

 

  • Resurstilldelningsdokument. Ambitionen från AG:s sida är att få till ett gemensamt dokument för att beräkna resurstilldelning när det gäller kurser och lärares tjänsteplanering. Under medlemsmöten och via e-post har ett antal förslag kommit in från medlemmar. Dessa förslag kommer naturligtvis att tas med i SACO-S/SULF;s svar till Arbetsgivaren. Fortsättning följer.

 

  • Lönerörelsen. Första datum för start av årets RALS är alltså satt till den 25/10. Förhandlingsdelegationen i skarpt läge består av Ummis Jonsson, Bodil Jacobsson och Alexander Rad. Övriga i styrelsen finns också med i resonemanget även om de inte sitter med vid förhandlingsbordet. 

 

  • Samverkansavtal och LSG. När det gäller bemanning av SACO-S/SULF-representanter i avdelningarna Lokala Samverkansgrupper (LSG) fattas det ett antal personer. Arbetsgivare och fackliga representanter är överens om att Samverkansavtal är att föredra framför MBL men det innebär också att det behövs SACO-S/SULF:are som ställer upp i LSG. Det fattas facklig representant på följande avdelningar:

-       Samhällsvetenskap,

-       Turism,

-       Ekoteknik och hållbart byggande,

-       Kvalitetsteknik,

-       Medie- och kommunikationsvetenskap,

-        Naturvetenskap och industridesign,

-       Ämnesdidaktik och matematik samt

-       NMT-kansliet.

Tillhör Du någon av dessa avdelningar och tycker att det är viktigt med facklig samverkan, att facket fyller en viktig funktion för att ta tillvara de anställdas intressen samt möjligheter till påverkan, så anmäl Dig till mig via e-post: ummis.jonsson@miun.se så kan vi ta formellt beslut i styrelsen. Det är viktigt att vi har ledamöter i LSG! Det fattas också några Skyddsombud så är du intresserad av det uppdraget så hör av dig om det också. Varje uppdrag ger 65 timmar i tjänsteplanering att dra av från undervisningstid.

 

  • Medlemsmöten. Under oktober månad har vi erbjudit våra medlemmar att dels träffa representanter från Styrelsen via Adobe-connect och dels via fysiska medlemsmöten på respektive Campus-ort. Jag som tf ordförande har också haft en särskild träff med Doktoranderna i Härnösand. SACO-S/SULF styrelse vill både synas och höras och vi vill möta våra medlemmar för att fånga upp era frågor och funderingar. Vi har många medlemmar och många kloka medarbetare, det borde ge många kloka uppslag om frågor att driva!

 

Har du tankar, fundering eller bara vill prata med dina fackliga företrädare, tveka inte, hör av dig till oss!

På återseende och återhörande.

Ummis Jonsson

Tf. ordf. SACO-S/SULF

Sidan uppdaterades 2019-09-12