Fre 01 feb 2013 13:13

Saco-föreningen Mittuniversitetet

                

NYHETSBREV februari 2013                                                                                   

 

Hej SACO-medlem

2013 är här. Vi hoppas att ni hade trevliga stunder under julhelgen och med nyårsfirandet.

 

Pågående förhandlingar

 

MBL

Vi håller just nu på att genomföra övertalighetsförhandlingar för personalen vid förvaltningen. Det har varit en del frågor kring framåtskridandet. MIUN uppdaterar informationen på hemsidan kontinuerligt. Här är länken:

https://www.miun.se/sv/Resurser/loggain/?ReturnUrl=%2fsv%2fAnstalld%2fLedning-och-samordning%2fledningskanalen%2fOmstallning-ht-2012--2013%2f&fromsecure=false

 

RALS

Löneförhandlingarna, RALS 2012, är avlutade. Den nya lönen gäller från 2012-10-01 och  kommer att betalas ut i samband med februarilönen för samtliga medarbetare. Från och med fredag 8 februari kan du som medarbetare gå in och se din nya lön i egenrapporteringen i Palasso. Din lön ska visas under Person/Grunduppgifter och fliken Personalkort.

 

Härnösandsutredningen

SACO och fackförbundet ST har arbetat tillsammans för att få extern hjälp med lokalutredningen som särskilt kommit att påverka campus Härnösand. Den arbetstagarkonsult som rekryterades har lagt fram sin utredning.

 

Den 12 feb. kl. 15 planerar vi ett medlemsmöte i Härnösand för att diskutera utredningens resultat närmare.

 

Årsmötet

SACO föreningen håller ett årsmöte 18 mars för att välja en ny styrelse. Som medlem är du välkommen att delta och påverka.

 

Aktuellt från SULF

Cheferna - en svensk kulturtillgång,

Gunnar Wetterberg är historiker, författare och Sacos samhällspolitiska chef. Han föreläser om skriften Cheferna - en svensk kulturtillgång. http://www.saco.se/play

 

Hälsningar

 namnteckning alex

Alexander Rad

Ordförande

www.miun.se/saco  

 

 

Genom ditt engagemang blir vi starkare

Sidan uppdaterades 2019-09-12