Ons 06 feb 2013 17:55

Till alla medlemmar i Saco-föreningen vid Mittuniversitetet!

Med anledning av rektors information idag 6 Februari om universitetsledningens förslag till beslut i frågan om omlokalisering kommer här två rapporter som gjorts i detta ärende. Arbetstagarkonsultens rapport är beställd av facket. Den andra rapporten är gjord av Sweco.

 

Saco-föreningen kommer att begära en förhandling enligt MBL § 11 i frågan om omlokalisering.  

 

Om du har synpunkter eller frågor så kontakta gärna Saco-föreningens ordförande Alexander Rad alexander.rad@miun.se

 

Rapport Arbetstagarkonsult

 

Rapport Sweco

 

Hälsningar

Inger Lorentzson

Sekreterare

Saco-föreningen

Mittuniversitetet

 

Sidan uppdaterades 2019-09-12