Nyhetsbrev mars 2013 | miun.se
Ons 06 mar 2013 15:15

Saco-föreningen Mittuniversitetet

        
     

NYHETSBREV mars 2013                                                                                                   

 

Hej SACO-medlem

 

Vi har lämnat bakom oss en månad med flera stora och svåra beslut som krävt mycket fokus på viktiga detaljer men även fundering kring MIUN:s framtida utveckling. I arbetet med samtliga beslut har vi varit måna om att ta väl om medlemmars intressen och beakta olika konsekvenser. Detta har krävt svåra ställningstaganden och mycket tid.

 

Campus Härnösand

Vid universitetets styrelsemöte 18 feb. klubbades beslutet att integrera Campus Härnösand med Campus Sundsvall. Detta beslut kommer i stort inte att hota våra medlemmars anställningar. Det följande arbetet med integration och nedläggning beräknas pågå fram till 2016. Redan nu har SACO positionerat sig för att påverka de kommande processerna. Min uppfattning är att SACO har fått medgivande från arbetsgivaren för en stor grad av delaktighet. Vi hoppas att ni stöder SACO:s arbete vid de kommande processerna och ger styrelsen input för att ännu bättre ta tillvara era intressen.

 

Pågående förhandlingar

 

SACO har precis avslutat förhandlingarna med MIUN angående nerdragningen inom Förvaltningen. VI kan meddela att våra medlemmar är skyddade. Vi hoppas nu på att målen med en tydligare struktur och specialisering uppfylls.

 

Förhandlingar pågår även avseende ett nytt samverkansavtal med MIUN för att bättre uppnå organiserad samverkan i den nya organisationen. Detta avtal omfattar bland annat SACO:s LSG- representation och graden av samverkan i den nya organisationen.  

 

Kalender

 

SACO har ett medlemsmöte i Härnösand. Mer info om detta kommer separat.

 

18 mars håller SACO föreningen ett årsmöte för att välja en ny styrelse. Kallelse har redan skickats ut. Årsberättelse  och kallelse finns även  på hemsidan www.miun.se/saco  

 

 

Hälsningar              

  namnteckning alex

Alexander Rad

Ordförande

www.miun.se/saco  

 

 

Genom ditt engagemang blir vi starkare

Sidan uppdaterades 2019-09-12