Sön 07 apr 2013 15:15

Saco-föreningen Mittuniversitetet

               
            
     

NYHETSBREV april 2013                                                                                                   

 

Hej SACO-medlem

Flera viktiga nyheter är på gång. SACO presenterar sin nya styrelseledamöter. Det finns nu fler möjligheter för våra medlemmar att vara med och påverka.

 

Den nya SACO styrelsen

I mars hade SACO årsmöte. Flera nya valdes in, medan några av de mest namngivna lämnade styrelsen. Vi tackar Anders Nyström, Inger Lorentzon och Lars-Åke Mikaelsson för ett gott arbete och härligt engagemang. Vi passar på och välkomnar Marcus Sundgren, Jokka Flaming och Magnus Perlestam till styrelsen. Själv fick undertecknad fortsatt förtroende, något jag uppskattar. Styrelsen representerar samtliga campusorterna och är bra diversifierad utifrån de olika verksamheterna.  Vi hoppas att detta ska ge våra medlemmar en enkelhet i kontakterna och förståelse av frågor. Du kan läsa mer om oss på hemsidan. www.miun.se/saco  

 

Lokal samverkansgrupp

Nyligen har SACO skrivit på ett nytt samverkansavtal. Avtalet har som mål att personalen enkelt ska uppnå delaktighet och att MIUN skapar tydlighet i mål och visioner genom dialog. Stort del av det arbetet sker genom LSG eller Lokal Samverkans Grupp där arbetsgivaren möter representanter av personalen och förankrar beslut och tar emot synpunkter på lokal nivå. Med det nya avtalet kommer alla verksamheter att få en egen LSG. Nu finns ett behov av fler LSG ledamöter, som kan representera SACO. Välkommen med din intresseanmälan!

 

Campus Härnösand

Just nu verkar SACO i en projektgrupp för att ta fram ett underlag avseende våra medlemmars behov inför flytten.

 

Hälsningar

 namnteckning alex

Alexander Rad

Ordförande

www.miun.se/saco  

 

 

Genom ditt engagemang blir vi starkare

Sidan uppdaterades 2019-09-12