Hej medlem Tack för alla synpunkter ni har delat med mig avseende den nya fakturarutinen. SACO har inlett diskussioner med MIUN för att betona era synpunkter. Efter ett möte idag är vi hoppfulla om ytterligare samverkan för att se över rutinen tillsammans med ekonomiavdelningen. Målet är att dels utveckla effektiva processer, dels tillgodose myndighetens krav på internkontroll. Återkommer med mera besked framöver. Alexander Rad och Ummis Jonsson Ordförande & Vice Ordförande Saco-s & SULF