Fre 03 maj 2013 16:00

Saco-föreningen Mittuniversitetet

   
   
 NYHETSBREV maj 2013                                                                                                   

 

Hej SACO-medlem

 

Månadens nyhetsbrev kräver en närmare uppmärksamhet av ett antal aktuella frågor.

 

Campus Härnösand

I samverkan med Personalgruppen har SACO målet att ta fram både individuella och gruppvisa lösningar för att underlätta flytten. Det är viktigt att alla i Härnösand känner att man har möjlighet att komma till tals och uttrycka behov innan flytten. Idéerna kommer att sammanställas för förhandlingar innan sommaren.

 

Maila era idéer och information om individuella behov till mig personligen i förtroende, fram till den 10 maj.

 

Pågående samverkan

SACO fortsätter diskussionerna med Ekonomiavdelningen avseende den nya fakturarutinen, där köparen/beställare i Agresso fyller i vilken verksamhet och aktivitet som tar kostnaden. Målet är att i samverkan diskutera de nya arbetsuppgifterna ur våra medlemmars synvinkel och bidra till att ta fram effektiva processer, samtidigt som myndighetens aktuella och framtida krav på internkontroll uppfylls.

 

Eftersom flera har hört av sig och ifrågasatt den administrativa bördan för studierektorerna, kommer MIUN att  presentera studierektorernas arbetsuppgifter för SACO.

 

För övrigt har SACO bevakat behovet av lönekartläggningar och diskussioner pågår om införandet av lönesättande samtal vid MIUN.

 

 

FLERA representanter till lokala samverkansgrupper (LSG) behövs!!!

Just nu pågår rekryteringen av fler ledamöter för lokala samverkansgrupper. Vi behöver fler som engagerar sig på lokal nivå och driver fackligt arbete inom respektive avdelning. För mer info vänligen kontakta SACO styrelsen.

 

Hälsningar

 namnteckning alex

Alexander Rad

Ordförande

www.miun.se/saco  

 

 

Genom ditt engagemang blir vi starkare


 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2019-09-12