Ons 04 sep 2013 08:20

SACO-föreningen Mittuniversitetet

Hej alla medlemmar och välkomna tillbaka efter sommaren!

Inom SACO-S/SULF har det hänt en del under sommaren och jag vill med detta för hösten första utskick ge er en liten uppdatering.

 • Ordförande Alexander Rad är tills vidare sjukskriven på heltid. Det innebär att jag, Ummis Jonsson, går upp som tf Ordförande och Bodil Jacobsson som tf Vice Ordförande. Styrelsen i övrigt kommer i olika konstellationer och specialkompetenser att ytterligare stärka upp och bidra med kunskap. Det känns tryggt att vi har en ambitiös styrelse som arbetar för våra medlemmars intressen!
 • Dialogen med Arbetsgivaren (AG) när det gäller faktureringsprocessen fortsätter. Efter Skyddskommitténs möte 27/8 har AG och båda facken, SACO-S/SULF och ST, kommit överens om att översynen kring faktureringsprocessen måste fortsätta. Varje avdelningschef kommer inom kort att få i uppdrag att kartlägga sin avdelnings omfattning med fakturahantering. Denna kartläggning ska sedan ligga till grund för hur det administrativa stödet ska utformas. En översyn av datorerna ska också göras eftersom det visat sig att internet Explorer 8 inte har kapacitet att hantera Agresso utan störningar. AG har hört och tagit till sig våra medlemmars synpunkter och insett att en ordentlig översyn måste göras!
 • Processen med Lokalisering 2016 (PIL-gruppen) fortsätter sitt arbete och SACO-S/SULF har till AG begärt att AG och fack gemensamt måste ha god kommunikation och lyhördhet för Härnösands anställda. Just nu kanaliseras mycket av de anställdas frustration och oro till HSO Janet Harling. Tydlighet, regelbunden information och återkoppling samt förståelse för reaktioner måste bemötas från AG så att allt hamnar på rätt plats i organisationen för hantering och åtgärd. Gå gärna genom ditt skyddsombud och/eller ditt fackombud och/eller din närmaste chef – det är ju den närmaste chefen som kommer att praktiskt åtgärda eventuella brister!
 • Förberedelserna inför höstens löneförhandlingar har också så smått dragit igång. Själva förhandlingarna kommer att skötas av Ummis och Bodil med stöd av Jokka Flaming, Börje Norlin och Magnus Perlestam.
 • Vi i SACO-S/SULF vill utöka möjligheterna till att möta våra medlemmar. Under hösten anordnas ett fysiskt medlemsmöte/ort; Härnösand 2/10 kl 11.30–13.00,
  Östersund 4/11 kl 11.30–13.00 samt Sundsvall 15/10 kl. 11.30–13.00 Vi bjuder på lunchmacka. Anmälan och aktuell lokal kommer att meddelas separat.
  Styrelsen kommer också att erbjuda drop-in-möten under hösten via Adobe Connect. Logga in som ”guest” på länken https://connect.sunet.se/sacodropin/och ställ frågor. 30/9 10.00–11.30, 16/12 kl 09.00-10.30 samt 21/10 tid meddelas senare.

  Har du tankar, fundering eller bara vill prata med dina fackliga företrädare, tveka inte, hör av dig till oss!

På återseende och återhörande

 

Ummis Jonsson

 

Tf ordf SACO-S/SULF

Sidan uppdaterades 2019-09-12