Tor 26 sep 2013 12:20

SACO-föreningen Mittuniversitetet

SACO-logga  -  FÖRENINGEN

MITTUNIVERSITETET

http://www.miun.se/facket/saco/

 

MEDLEMSBREV

 

Hej alla medlemmar!

Den första månaden på höstterminen 2013 har varit intensiv. Det har varit en hel del möten och överläggningar med arbetsgivarrepresentanter inom flera olika områden. En del av dessa träffar har rört enskilda medlemmar. Det stora arbetet har dock fokus på utbildning inom samverkansavtalet för Lokala samverkansgrupper (LSG) Lokalisering 2016, administrativa rutiner, resurstilldelningsdokument samt kommande lönerörelse (RALS).

  • Utbildningsinsats samverkansavtalet. Under vecka 39 anordnades gemensamma utbildningsinsatser för samverkan Arbetsgivare (AG) och LSG. Utbildningarna ägde rum ortsvis och Miuns Huvudskyddsombud tillsammans med fackliga representanter har i olika forum arbetat intensivt för att få till denna gemensamma utbildningsinsats.

 

  • Lokalisering 2016. Centralt inom Miun bedrivs ett större projekt som leds av pro-rektor Mats Tinnsten med sikte på Lokalisering 2016, dvs när Campus Härnösand enligt fattade beslut ska vara avvecklat. Inom projektet finns ett antal delprojekt varav ett har till uppdrag att arbeta speciellt med inriktning mot personalen. I gruppen finns både HSO från Härnösand med, Janet Harling från SACO-S/SULF och från Sundsvall, Andreas Lind från ST med. Jag som tf ordförande är också med i gruppen. Delprojektledare är Anne-Marie Hamrén, arbetsmiljöhandläggare på Personalavdelningen. Inom delprojektet har vi identifierat ett antal övergripande problem som behöver åtgärdas om Lokalisering 2016 ska klara av att följa de tidigare beslut som är förhandlade enligt gällande beslutsordning. Detta har tagits upp både i Rektors Ledningsgrupp (RLG) och i Central samverkansgrupp (CSG).

 

  • Administrativt stöd. Den kartläggning som avdelningscheferna fick i uppdrag att göra, är nu under sammanställning för att identifiera gemensamma och specifika svårigheter och vilka administrativa stöd som kan bli aktuella. När sammanställningen är gjord fortsätter samverkan kring detta i CSG. 

 

  • Resurstilldelningsdokument. Ambitionen från AG:s sida är att få till ett gemensamt dokument för att beräkna resurstilldelning när det gäller kurser och lärares tjänsteplanering. Hittills har det funnits ett flertal olika sätt att beräkna och hur resurserna ska fördelas på avdelningarna. Olika program och olika kurser kostar respektive ger inkomst olika mycket. För den enskilde läraren har tjänsteplaneringen kunna förändrats ganska radikalt om en kurs helt plötsligt stryks pga för få sökanden och ett nytt resurstilldelningsdokument måste vara mindre sårbart. Båda fakulteterna har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur sådant dokument ska kunna se ut och vilka justeringar som kan/ska/behöver göras. Från fackligt håll har både ST och SACO-S begärt att få vara med i detta arbete redan från start och en första återkoppling har skett på CSG. Fortsättning följer.

 

  • Lönerörelsen. Första datum för start av årets RALS är satt till den 25/10. Fram till dess, och troligen parallellt med RALS, resten av höstterminen fortsätter arbetet med BESTA-kodningen. Detta material ska vara klart i december för inskickande till Diskrimineringsombudsmannen (DO). BESTA-kodningen är ett verktyg som används för bland annat för att upptäcka och identifiera oskälig lönesättning inom samma yrkeskategori. Detta arbete sker gemensamt med Personalavdelningen samt ST och SACO-S/SULF.

 

  • Avslutningsvis vill jag påminna om att vi i SACO-S/SULF vill fortsätta att utöka möjligheterna till möten med våra medlemmar.

 

  • Under hösten anordnas ett fysiskt medlemsmöte/ort; Härnösand 16/10 kl 11.30-13.00,Östersund 4/11 kl 11.30-13.00 samt Sundsvall 17/10 kl 11.30-13.00. Vi bjuder på lunchmacka så vi behöver din anmälan!  Aktuell lokal kommer att meddelas separat.

 

  • Styrelsen kommer också att erbjuda drop-in-möten under hösten via Adobe connect. Logga in på länken https://connect.sunet.se/sacodropin/ och ställ frågor. 30/9 10.00-11.30, 16/12 kl 09.00-10.30 samt 10/2 kl XXX

 

 

Har du tankar, fundering eller bara vill prata med dina fackliga företrädare, tveka inte, hör av dig till oss!

På återseende och återhörande.

 

Ummis Jonsson

Tf ordf SACO-S/SULF

Sidan uppdaterades 2019-09-12