Fre 10 jan 2014 15:00

SACO-föreningen Mittuniversitetet

SACO-logga  -  FÖRENINGEN

MITTUNIVERSITETET

http://www.miun.se/saco/

 

MEDLEMSUTSKICK

 

Hej alla medlemmar!

Januari och nu har det vänt! Ja, ljuset alltså som är på väg tillbaka. Det dröjer in i februari innan dagarna blir längre, så där så att det märks men vetskapen att vi går mot ljusare tider räcker långt!

För SACO-S/SULF fortsätter det fackliga arbetet under 2014 och i mars är det dags för årsmöte. Årsmötet kommer att vara den 24/3 kl 17.00 och kommer att sändas på samtliga tre campusorter. Det är viktigt att Du deltar. En ny styrelse ska väljas och Du som medlem ska också få möjlighet att påverka verksamhetsplanen för 2014. Har du förslag på ledamöter så kontakta valberedningen; Lars-Åke Mikaelsson!

 

Arbetet med lönekartläggningen och diverse överläggningar mellan arbetsgivare och fackliga representanter fortsätter parallellt med löneförhandlingarna.

  • Lönerörelsen. Löneförhandlingarna fortsätter. Budet till facken var 6,8% på tre år, vilket är ett betydligt sämre utgångsbud än förra året. Förhandlingarna kommer att fortsätta under januari.
  • Lokalisering 2016. Arbetet med Lokalisering 2016 fortsätter. Delprojektet från personalavdelningens sida fortsätter sitt arbete ända fram till lokaliseringen är slutförd i juli 2016.
  • Resurstilldelningsdokument. Denna fråga har väckt stor uppmärksamhet och kritiken har varit massiv. Omtag och nytag har utlovats och en arbetsgrupp har fått uppgift att arbeta vidare med detta.
  • Administrativt stöd. Frågan kring lärares administrativa arbetsbelastning har fått särskild uppmärksamhet vid MIUN. Utifrån samverkan har parterna kommit överens att titta på dels kortsiktiga insatser från administrationen för att vara behjälplig, dels långsiktiga insatser där arbetsuppgifter vilka man kan tänka ökar administration lyfts bort. En projektgrupp med representanter från facket och MIUN ska arbeta med detta under våren.
  • Samverkansavtal och LSG. Under februari kommer AG och de fackliga organisationerna att gemensamt träffa och utbilda samtliga LSG inklusive chefer och i mars kommer en utvärdering att göras av nuvarande samverkan och hur det fungerat efter omorganisationen. Det är viktigt att vi har ledamöter i LSG! Det fattas också några Skyddsombud så är du intresserad av det uppdraget så hör av dig om det också. Varje uppdrag ger 65 timmar i tjänsteplanering att dra av från undervisningstid. OBS DETTA ÄR JÄTTEVIKTIGT!!
  • Arbetsmiljö. AG och de fackliga representanterna har fört diskussioner om att arbetsmiljöfrågorna ska lyftas upp till CSG istället för till Skyddskommitté. Efter Skyddskommitté och CSG i november så blev kontentan att det system som idag gäller för SAM (systemiskt arbetsmiljöarbete) får fortsätta tills vidare och under tiden arbetar parterna gemensamt fram en lösning på hur arbetsmiljöfrågorna ska integreras och säkerställas i CSG.
  • Medlemsmöten. I februari har vi som vanligt ett Drop-in-möte via Adobe-Connect. Den 10 februari kl.10.00-11.30 är du välkommen att delta via https://connect.sunet.se/sacodropin/
  • Årsmöte. Den 24 mars kl 17.00 är det årsmöte. Mötet sker via bildkonferens och följande lokaler är bokade: Härnösand: G319, Sundsvall: N102, Östersund:F217

 

Ummis Jonsson

Vice ordf SACO-S/SULF

 

Sidan uppdaterades 2019-09-12