Tis 21 okt 2014 13:47

SACO Medlemsbrev

Hej alla medlemmar!

Våren är här! Härliga långa ljusa dagar med sol och värme i luften!

SACO-S/SULF har precis haft årsmöte och medlemmarna har valt ny styrelse för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen kommer under vårterminen 2014 att arbeta utifrån den verksamhetsplan som presenterades vid årsmötet, se även redovisat i korthet nedan. Utöver det arbetet finns vi förtroendevalda representanter att arbeta för och tillvarata våra medlemmars intressen i de frågor som kommer att aktualiseras under verksamhetsåret.

  • Styrelsen. Ordförande Ummis Jonsson, vice ordförande Jokka Flaming och Alexander Rad, sekreterare Anneli Hansson, ledamöter Börje Norlin, Annika Kjällman-Alm, Bodil Jacobsson, Magnus Perlestam och Marcus Sundgren.
  • Verksamhetsplan. Styrelsen har valt att sätta fortsatt fokus på arbete med Arbetstidsavtal och Tjänsteplaneringsverktyg, Diskussion och avtal om fortsatt sammanhållen RALS för våra medlemmar, utvärdering och uppföljning av samverkansavtalet, medlemsrekrytering, representation i olika organ inom universitetet och Medlemsmöten via Adobe samt fysiska, nu närmast 3 april angående Tidsbegränsade anställningar inom akademin.
  • Enskilda överläggningar. Under verksamhetsåret blir styrelsen kontaktade av enskilda medlemmar för rådgivning och hjälp i olika individuella frågor.
  • Medlemsrekrytering/marknadsföring. På varje campus finns nu en särskild anslagstavla för SACO-S/SULF. Där anslås aktuell info från facket, kontaktuppgifter etc. ta gärna en tur förbi anslagstavlan på just ditt Campus, Härnösand; Sundsvall; Östersund.
  • Lokalisering 2016. Arbetet med Lokalisering 2016 fortsätter. Delprojektet från personalavdelningens sida fortsätter sitt arbete ända fram till lokaliseringen är slutförd i juli 2016.
  • Administrativt stöd.Frågan kring lärares administrativa arbetsbelastning har fått särskild uppmärksamhet vid MIUN. Utifrån samverkan har parterna kommit överens att titta på dels kortsiktiga insatser från administrationen för att vara behjälplig, dels långsiktiga insatser där arbetsuppgifter vilka man kan tänka ökar administration lyfts bort. En projektgrupp med representanter från facket och MIUN ska arbeta vidare med detta under våren.
  • Resurstilldelningsdokument. Denna fråga har väckt stor uppmärksamhet och kritiken har varit massiv. Omtag och nytag har utlovats och en arbetsgrupp har fått uppgift att arbeta vidare även med detta.

 

  • Lönekartläggning och rapport till DO

Under hösten 2013 och till och med februari 2014 har representanter från personalavdelningen samt ST och SACO-S/SULF genomfört lönekartläggning enligt direktiv från DO. Kartläggningen är nu slutförd, föredragen för RLG och beslutad av rektor 11 mars. Rapporten skickas in till DO och finns att läsa på diariet.

 

  • Lokalt avtal om fortsatt sammanhållen löneförhandling för SACO-S medlemmar

SACO-S/SULF vid vårt lärosäte kommer att fortsätta verka för en sammanhållen lönerörelse även kommande år. SACO centralorganisation har sedan 2011 förhandlat att lönesättande samtal ska gälla för SACOs medlemsorganisationer. Detta innebär att vi här på MIUN varje år sluter avtal med AG om sammanhållen lönerörelse för våra medlemmar.

 

Under våren kommer dropin-medlemsmöten att erbjudas via denna länk. Återkommer med datum och tider i kommande utskick.

 

 

Tack för förtroende att leda styrelsen under detta verksamhetsår!

Bästa hälsningar,

Ummis Jonsson

Ordf SACO-S/SULF

Sidan uppdaterades 2019-09-12