Tis 21 okt 2014 13:51

SACO Medlemsbrev

Hej alla medlemmar! Hoppas att påskhelgen blir så där perfekt i blandning av uteliv, godisätande och umgänge med nära och kära! Välbehövlig avkoppling!

Efter årsmötet har den nya SACO-S/SULF-styrelsen kommit igång och jag tycker att årets styrelseledamöter redan har visat ett stort intresse för vårt förtroendeuppdrag från er medlemmar och det decentraliserade styrelsearbetet som vi har lagt grunden till har redan börjat ge effekt i att tillvarata våra specialkompetenser. SACO-S/SULF företräds i många sammanhang med olika styrelseledamöter där jag som ordförande blir den sammanhållande länken. Det är tryggt att ha en sådan bredd i kompetens inom styrelsen, så det finns alltid någon som kan kliva fram lite extra, vilken styrka!

  • IT-avdelningen. It har äntligen fått sin nya chef på plats, Mats Edin, som också är SACO-S. Välkommen som medlem!
  • Arbetstidsavtal och tjänstgöringsverktyg. Styrelsen fortsätter att sätta fokus på arbetet med Arbetstidsavtal och Tjänsteplaneringsverktyg. Vi har lyft frågorna vidare till CSG och initierat en översyn av arbetstidsavtalet. Tjänsteplaneringsverktyget som gick ut på snabbremiss fick göra en halvhalt och många positiva återkopplingar på det mail som SACO-S/SULF och ST skickade ut om detta!
  • Utvärdedering av RALS 2013. SACO har begärt att tillsammans med AG ha en utvärdering av RALS 2013. Datum för utvärdering av RALS 2013 har ännu inte meddelats.
  • Enskilda överläggningar. Under verksamhetsåret blir styrelsen kontaktade av enskilda medlemmar för rådgivning och hjälp i olika individuella frågor.
  • Medlemsrekrytering/marknadsföring. På varje campus finns nu en särskild anslagstavla för SACO-S/SULF. Där anslås aktuell info från facket, kontaktuppgifter etc. ta gärna en tur förbi anslagstavlan på just ditt Campus, Härnösand; Sundsvall; Östersund.
  • Lokalisering 2016. Arbetet med Lokalisering 2016 fortsätter. Delprojektet från personalavdelningens sida fortsätter sitt arbete ända fram till lokaliseringen är slutförd i juli 2016. Det som närmast är på gång är HUM;s flytt in till Sundsvall nu i juni. Denna flytt blir ju lite av pilotfall inför den stora flytten av Campus HSD och våra kollegor på campus SVL kommer naturligtvis också att bli påverkade av ombyggnationer, tillfälliga flyttar inom Campus osv.
  • Samverkan Vi behöver tillsätta ett antal fackliga ombud inom LSG på avdelningar främst inom NMT. Alexander gjorde ett stort arbete under hösten för att rekrytera ledamöter men intresset har varit svalt. Det är viktigt att vi som facklig organisation fyller vår del av samverkansavtalet och för det krävs att just Du engagerar dig på avdelningsnivå som fackligt ombud eller som Skyddsombud. Ta kontakt med någon av oss i styrelsen omgående! Alternativet till samverkan är MBL, vilket drastiskt minskar medarbetares möjligheter till att påverka både arbetsmiljö och villkor.
  • Administrativt stöd.Frågan kring lärares administrativa arbetsbelastning har fått särskild uppmärksamhet vid MIUN. Utifrån samverkan har parterna kommit överens att titta på dels kortsiktiga insatser från administrationen för att vara behjälplig, dels långsiktiga insatser där arbetsuppgifter vilka man kan tänka ökar administration lyfts bort. En projektgrupp med representanter från facket och MIUN ska arbeta vidare med detta under våren.
  • Lokalt avtal om fortsatt sammanhållen löneförhandling för SACO-S medlemmar SACO-S/SULF vid vårt lärosäte kommer att fortsätta verka för en sammanhållen lönerörelse även kommande år. SACO centralorganisation har sedan 2011 förhandlat att lönesättande samtal ska gälla för SACOs medlemsorganisationer. Detta innebär att vi här på MIUN varje år sluter avtal med AG om sammanhållen lönerörelse för våra medlemmar. Inför kommande RALS, med start i oktober 2014, har SACO-S/SULF bjudit in ett antal berörda chefer till ett seminarium tillsammans med vår ombudsman Jan Gladh, SULF för att diskutera om framtidens RALS. Datum seminariet är satt och berörda har tackat ja till detta.

 

Glad Påsk!

Bästa hälsningar,

Ummis Jonsson

Ordf SACO-S/SULF

Sidan uppdaterades 2019-09-12