Tis 21 okt 2014 13:55

SACO Medlemsbrev

Hej alla SACO-S/SULF-medlemmar! Augusti månad,  semestrarna är över och en ny termin startar upp. Jag hoppas att alla har kunnat njuta av den underbara sommar vi lämnar bakom oss. Passa på och njut av de sista sommardagarna och vackra höstdagar innan månader av mörker och kyla sänker sig över vår del av världen.

 

Sommaren har ur ett fackligt perspektiv varit förhållandevis lugn. Ett och annat ärende har varit aktuellt. Några har löst sig medan andra fortfarande är aktuella. Att komma tillbaka efter semestern är lite av en rivstart för min del med konferenser, rektors inspirationsdagar med mera.

 

Vi i styrelsen hoppas att hösten kommer att innebära att fler av våra medlemmar engagerar sig ute på avdelningarna främst inom LSG, antingen som facklig representant eller som Skyddsombud. Hör av dig till oss så vi kan anmäla ditt engagemang till Personalavdelningen! Vi hoppas också naturligtvis att du hör av dig till styrelsen om det är något som du funderar över eller anser att det är en fråga för facket att ta över, Välkommen att höra av dig!

  • Inför RALS 2014. Inför kommande RALS-omgång, med start under senhösten, tittar vi framåt och en första förändring som kommer att genomföras under RALS 2014 är att alla chefer blir direkt involverade i RALS gentemot facklig organisation. En annan påbörjad diskussion är hur RALS-T-avtalets undantag om lönesättande samtal istället för kollektiv förhandling för universitet och högskolor kommer att påverka framtidens RALS. Undantaget gäller till och med 2015 men en beredningsgrupp från parternas centralorganisationer (Arbetsgivarverket och SACO-S) fortsätter att titta på vissa svårigheter med lönesättande samtal och som är unika för universitet och högskolor. Parterna på MIUN har också börjat föra samtal om hur lönerörelserna ska bedrivas i framtiden. Ett tydligt krav från SACO-S/SULF är att både anställda och chefer får utbildning i lönesättande samtal samt att erfarenhetsutbyte med andra lärosäten som redan till hösten provar lönesättande samtal görs partsgemensamt. Kom ihåg att komma på något av de workshops som anordnas på våra tre campus under september. Vår ombudsman från SULF, Jan Gladh, håller i utbildningsdagarna! Se även under punkten Lokalt avtal om fortsatt sammanhållen löneförhandling för SACO-S medlemmar

 

  • DATUM och LOKALER för utbildningsdag LÖNESAMTAL

15/9              Östersund, 09.00-12.00 eller  13.00-16.00, Q 176

16/9              Härnösand, 09.00-12.00 eller 13.00-16.00, O 213

17/9              Sundsvall, 09.00-12.00 eller 13.00-16.00, M 207

 

  • Enskilda överläggningar. Under verksamhetsåret blir styrelsen kontaktade av enskilda medlemmar för rådgivning och hjälp i olika individuella frågor
  • Medlemsrekrytering/marknadsföring. På varje campus finns nu en särskild anslagstavla för SACO-S/SULF. Där anslås aktuell info från facket, kontaktuppgifter etc. ta gärna en tur förbi anslagstavlan på just ditt Campus, Härnösand; I anslutning till entrén i Topasen, Sundsvall; Korridoren i M-huset mot restaurangen, Östersund; Korridoren i G-huset på i anslutning till Ljushallen. I september anordnas en speciell SULF-dag runt om på lärosätena. Dagen blir den 1 oktober. Mer info om dagen kommer i ett senare utskick.
  • Lokalisering 2016. Arbetet med Lokalisering 2016 fortsätter. Delprojektet från personalavdelningens sida fortsätter sitt arbete ända fram till lokaliseringen är slutförd i juli 2016. HUM har nu flyttat till Sundsvall och nu tar en del ombyggnationer vid, bland annat i hus N, där det nya ombyggda Biblioteket ska vara. Våra kollegor på campus SVL kommer att under kortare eller längre perioder ha en arbetsmiljö som präglas av ombyggnationer, tillfälliga flyttar inom Campus SVL osv. Här har våra SO och HSO ett extra ansvar att hålla ögon och öron öppna för våra medarbetares arbetsmiljö i vardagen. PiL-gruppen har den 20-21/8 haft planeringsdagar tillsammans med pro-rektor Mats Tinnsten och Stefan Brattfeldt. PiL-gruppens arbete under kommande terminer fortsätta sitt uppdrag inom Lokalisering 2016.
  • Samverkan Vi behöver fortfarande tillsätta ett antal fackliga ombud inom LSG på några avdelningar främst inom NMT. Det är viktigt att vi som facklig organisation fyller vår del av samverkansavtalet. Ta kontakt med någon av oss i styrelsen snarast om du är intresserad. Alternativet till samverkan är MBL, vilket drastiskt minskar medarbetares möjligheter till att påverka både arbetsmiljö och villkor. Jobbar du på en avdelning där det saknas representation av SACO-S/SULF eller SO i LSG, så fundera en extra gång om just Du kan kliva in i LSG och representera SACO-S/SULF! Kom ihåg att varje länk behövs i en stark kedja.
  • Lokalt avtal om fortsatt sammanhållen löneförhandling för SACO-S medlemmar SACO-S/SULF vid vårt lärosäte kommer att fortsätta verka för en sammanhållen lönerörelse även kommande år. SACO centralorganisation och Arbetsgivarverket har sedan 2011 slutit ett avtal om att lönesättande samtal ska gälla för SACOs medlemsorganisationer. Universitet och högskolor har ett undantag för lönesättande samtal till och med 151231.  Detta innebär att vi här på MIUN tills vidare varje år sluter ett lokalt avtal med AG om sammanhållen lönerörelse för våra medlemmar.
  • Utbildningsinsatser Lönesamtal I det samverkansavtal som finns på MIUN har den enskilde anställde rätt till ett medarbetarsamtal och lönesamtal varje år. Dessa samtal ska också ligga till grund för lönebud från avdelningschefen inför kommande RALS. Lönesamtalet ska genomföras och den anställde ska efter samtalet ha både en förståelse för lönebudet men också en gemensam planering med sin chef om vad den anställde kan göra/förändra/öka kompetens etc så att löneutvecklingen fortsätter gynnsamt även kommande år. Inför den kommande förändringen där cheferna ska vara direkt involverade i RALS är det viktigt att Du som medlem i SACO-S/SULF får en utbildningsinsats i lönesamtal. Kom ihåg att det är din rätt att få ett lönesamtal med din chef inför RALS. Tyvärr var det en del av våra medlemmar som inte ens erbjöds lönesamtal inför förgående RALS och det är faktiskt ett brott mot samverkansavtalet!
  • Omställningsavtalet Tidigare hade de fackliga parterna inom staten och arbetsgivarverket Trygghetsavtalet som trädde i kraft för den enskilde medlemmen vid uppsägningar. I våras sades avtalet upp från arbetsgivarverkets sida och de centrala parterna inledde förhandlingar om ett nytt avtal. Strax innan midsommar enades parterna om ett nytt, något försämrat avtal, Omställningsavtalet. Se bifogad PDF-fil.

 

Avslutningsvis vill vi i SACO-S/SULF hälsa alla välkomna tillbaka på jobbet och vi hoppas på fortsatt gott samarbete inom en mängd samverkansgrupper där vi kan bevaka våra medlemmars intressen.!

Bästa hälsningar,

Ummis Jonsson

Ordf SACO-S/SULF

Sidan uppdaterades 2019-09-12