Nyhetsbrev oktober 2014 | miun.se
Tis 21 okt 2014 14:07

SACO Medlemsbrev

Hej alla SACO-S/SULF-medlemmar!
Oktober månad och nu börjar den ankommande vintern att kännas i luften, märkas på morgonen när bilrutorna måste skrapas, så vinterdäck och rattmuff på. Runt om på våra campus är studenterna i full gång med sina studier och alla medarbetare har ständigt nya utmaningar att hantera. 

Utifrån ett fackligt perspektiv så präglas senare delen av hösten främst av RALS och mycket tid läggs på detta naturligtvis. Att RALS drar igång innebär inte att övrigt fackligt arbete ligger stilla, tvärtom. När detta medlemsutskick når just Dig så har SACO-S/SULF vid Mittuniversitetet tillsammans med alla andra lärosäten genomfört SULF-dagen. SULF-dagen var en nationell medlemsaktivitet som genomfördes den 1 oktober. Här på Mittuniversitetet hade vi besök av Eva Jacobsson, ombudsman för SULF på Stockholms universitet. Eva var på plats i Östersund men vi hade Bildkonferensen uppkopplad till både Härnösand och Sundsvall. I samband med SULF-dagen bjöd styrelseledamöterna på respektive Campus på förfriskningar, goodie-bags från SULF samt möjligheter till att teckna medlemskap i SULF. Det blev en del nya medlemmar, Välkomna!

Vårt upprop om att medlemmarna engagerar sig ute på avdelningarna främst inom LSG, antingen som facklig representant eller som Skyddsombud, har gett bra resultat. Det börjar se bra ut med representationen och det är bara några avdelningar som ännu inte har klart med SO eller facklig LSG-representant. Känner du med dig att just din avdelning saknar representation; Hör av dig till oss så vi kan anmäla ditt engagemang till HR-avdelningen!

 

  • Enskilda överläggningar. Under verksamhetsåret blir styrelsen kontaktade av enskilda medlemmar för rådgivning och hjälp i olika individuella frågor.
  • Medlemsrekrytering/marknadsföring. På varje campus finns nu en      särskild anslagstavla för SACO-S/SULF. Där anslås aktuell info från      facket, kontaktuppgifter etc. ta gärna en tur förbi anslagstavlan på just      ditt Campus, Härnösand; I anslutning till entrén i Topasen, Sundsvall;      Korridoren i M-huset mot restaurangen, Östersund; Korridoren i G-huset på      i anslutning till Ljushallen.
  • Doktorandförening

På Mittuniversitetet finns (fanns) en doktorandförening. Den ligger sedan något år tillbaka i en djup Törnrosasömn och behöver starta om. SACO-S/SULF-styrelsen planerar att under februari månad 2015 anordna en doktoranddag per campus och då ta hjälp av SULF centralt. Det finns några doktorander som uttalat sig intresserade att engagera sig i doktorandföreningen men vi behöver fler förstås! Är du doktorand och vill vara med och återuppliva föreningen, kontakta ordförande Ummis Jonsson snarast, så kan just Du vara med och planera inför doktoranddagarna i februari! Den som tar på sig ordförandeskapet för doktorandföreningen blir självklart adjungerad i SACO-S/SULF-styrelsen!

  • Samverkan.

Vi behöver fortfarande tillsätta ett antal fackliga ombud och eller skyddsombud inom LSG på några avdelningar. En partsgemensam utbildningsdag anordnas den 22 oktober i Östersund och den 23 oktober i Sundsvall. Dessa partsgemensamma utbildningsdagar är jättebra för både chefer och LSG-ledamöter att gemensamt och samtidigt få kunskap om och förståelse för vikten av att Samverkansavtalet följs och vad LSG har för uppgift. Om du inte deltagit i en sådan utbildningsdag, se till att hålla ögon och öron öppna för nästa tillfälle! Mittuniversitetets tre Huvudskyddsombud anordnar dessutom en utbildningsdag för alla gamla, nya och intresserade blivande Skyddsombud den 20 november. Se till att anmäla dig till den dagen och få med dig mycket bra kunskap och erfarenheter från våra huvudskyddsombud (HSO)! Utbildningsdagen blir i Sundsvall ”mellan tågen”, dvs startar 10.00 och slutar 16.00. Du anmäler din medverkan till respektive HSO, beroende på vilket campus du jobbar på, Härnösand; Janet Harling, Sundsvall; Andreas Lind och Östersund; Jokka Flaming. Lokal får du veta vid anmälan.

  • RALS 2014

SACO-S/SULF vid vårt lärosäte kommer att fortsätta verka för en sammanhållen lönerörelse även kommande år. Uppstart för årets RALS blir minst en månad försenat, främst med anledning av att AG inte kunnat samordna avdelningscheferna till träff enligt tidigare gjord överenskommelse. Detta har föranlett att SACO-S/SULF styrelsen har skickat en skrivelse till AG med anledning av detta.

I skrivelse pekar vi bland annat på; ”En förändring som parterna kom överens om var att varje avdelningschef skulle avsätta en timme vardera till förfogande för både SACO-S/SULF och ST, fördelat på 30 minuter vardera. Denna tid skulle då facket använda till att ställa mer kompletterande frågor direkt till varje chef efter bud 1, dvs. när varje chef satt ett första lönebud på varje medarbetare och detta bud presenterats för fackets förhandlingsdelegation. I samråd med personalavdelningen och ST avsattes även tre dagar i slutet av oktober för detta ändamål. Det har inte uppfyllts utan facken har fått information om att de föreslagna datumen för avdelningscheferna inte passar. I ett system med lönesättande samtal blir avdelningscheferna tvingade att ha minst ett lönesättande samtal per anställd och om arbetsgivaren inte kan få till 30 minuter/avdelningschef för att endast möta facklig representant blir tilltron till arbetsgivarens förmåga att klara av lönesättande samtal minimal”!

 

Redan i det nuvarande systemet ska varje medarbetare ha ett medarbetarsamtal och ett lönesamtal (OBS vid två skilda tillfällen och med olika innehåll). Det fungerar inte heller utan problem. Inför RALS 2013 var det många medarbetare som varken hade erbjudits medarbetarsamtal eller lönesamtal.

Någon ny RALS-omgång kommer inte att starta innan datum för träff med samtliga chefer är inbokade samt att samtliga medarbetare har haft ett lönesamtal med sin lönesättande chef! Ett första förslag från AG är nu satt till den 18 och 19 november. Har du inte haft eller inte blivit erbjuden ett lönesamtal, meddela detta omgående till Bodil Jacobsson, Jokka Flaming eller Ummis Jonsson.

  • Utbildningsinsatser Lönesamtal

Den 15-17/9 genomförde styrelsen tillsammans med vår ombudsman Jan Gladh utbildningsinsatser i Löne(sättande) samtal. En ny omgång med utbildningsdagar kommer att ske under 14-16/4, med start i Östersund den 14/4 i G1350, Härnösand den 15/4 i O213 och avslutningsvis i Sundsvall den 16/4 i M312. Boka av dagen som gäller ditt campus redan nu, så du har möjlighet att vara med, antingen 10-12 eller 13-15 oavsett dag! Den här gången hoppas vi också att medlemmar från AG-sidan också deltar! Det borde det ligga även i deras intresse att få information och kunskap om vad Lönesättande samtal kommer att innebära. Framförallt så kommer det att ställas stora krav på välutbildade chefer i hur ett lönesättande samtal ska genomföras samt den grannlaga uppgiften det är att bedöma sin medarbetare utifrån sakliga grunder som ska bygga på Mittuniversitetets verksamhetsmål och hur den enskilde medarbetaren bidrar till detta!

 

Vägen fram till ett nytt lönesättande system är inte spikrak, det kommer att krävas en hel del förhandlande och avtalsskrivande samt UTBILDNING och åter UTBILDNING. Det är också viktigt att veta att ett Lönesättande samtal är en överenskommelse mellan lönesättande chef och medarbetare, inte ett avtal. Blir inte parterna överens så överlämnas förhandlingen till centrala parter där facklig representant och HR-specialist förhandlar.

 

  • Dubbelanslutning

Du vet väl om att du som SACO-S medlem kan vara dubbelansluten till SULF för en ringa kostnad om ca 20-30 SEK/mån? Oavsett ditt medlemskap i annat förbund inom SACO-familjen kan dubbelansluta dig till SULF. SULF är specialist på frågor som rör Universitets- och högskoleområdet och är dessutom kontaktförbund för anställda med SACO-S-anslutning inom universitetet. Alla SACO-S-anslutna kan vara med i SULF, inte bara lärarpersonal utan T/A-personal inom förvaltningen. Anställda inom EKO, PER, IT etc. är också välkomna att dubbelsansluta sig. Enklast gör du det genom att kontakta någon av oss i styrelsen så förmedlar vi vidare. Samtidigt kan vi då ge dig mer information om medlemskapet samt överlämna välkomstpaket.  En stor positiv nyhet är att from årsskiftet kommer SULF att erbjuda medlemmarna en inkomstförsäkring som komplement till de försämrade villkoren i det nya Omställningsavtalet.

 

  • Akademisk högtid

Fredagen den 10 oktober var det akademisk högtid och jag vill passa på att återigen säga grattis till alla medarbetare som promoverades till doktorer och professorer, hedersdoktorer samt de som blev docenter och de som erhöll olika stipendier!

Bästa hälsningar,

Ummis Jonsson

Ordf. SACO-S/SULF

Sidan uppdaterades 2019-09-12