SACO Medlemsbrev

Hej alla SACO-S/SULF-medlemmar!
September har snart gått och terminen är i full fart. Återigen är våra campus fyllda med studenter, både nya och återvändande. De första veckorna på terminen brukar vara intensiva oavsett om vi jobbar inom akademin eller förvaltning. Allt ska klaffa och studenterna ska känna sig välkomna till Mittuniversitetet. 


Utifrån ett fackligt perspektiv så är det också lite av rivstart när terminen är igång igen. När detta medlemsutskick når just Dig så har SACO-S/SULF genomfört några medlemsaktiviteter, där den stora insatsen har varit utbildningsdagar på respektive campus i Löne(sättande) samtal samt information om det nya Omställningsavtalet.

SULF genomför den 1/10 aktiviteter på samtliga lärosäten i landet och för vår del så är campus Östersund platsen där SULF-representant Eva Jakobsson befinner sig på men det är videoutsändning både till Sundsvall och till Härnösand. Särskild inbjudan och uppmärksamhet kring detta har gått ut både på mail och anslagits på våra anslagstavlor.

Vi i styrelsen hoppas att fler av våra medlemmar engagerar sig ute på avdelningarna främst inom LSG, antingen som facklig representant eller som Skyddsombud. Hör av dig till oss så vi kan anmäla ditt engagemang till Personalavdelningen!

  • DATUM och LOKALER SULF-dagen den 1 oktober, kl 10.00-13.00

 

Östersund             L 355

Härnösand            U 54601

Sundsvall              M 104

 

  • Enskilda överläggningar. Under verksamhetsåret blir styrelsen kontaktade av enskilda medlemmar för rådgivning och hjälp i olika individuella frågor.

 

  • Medlemsrekrytering/marknadsföring. På varje campus finns nu en särskild anslagstavla för SACO-S/SULF. Där anslås aktuell info från facket, kontaktuppgifter etc. ta gärna en tur förbi anslagstavlan på just ditt Campus, Härnösand; I anslutning till entrén i Topasen, Sundsvall; Korridoren i M-huset mot restaurangen, Östersund; Korridoren i G-huset på i anslutning till Ljushallen.

 

  • Samverkan Vi behöver fortfarande      tillsätta ett antal fackliga ombud inom LSG på några avdelningar. En      partsgemensam utbildningsdag anordnas den 22 oktober i Östersund kl 13-16      och 23 oktober i Sundsvall kl 09.00-12.00. Det är en jättebra dag för både      chefer och LSG-ledamöter att få kunskap om och förståelse för vikten av      att Samverkansavtalet följs och vad LSG har för uppgift. Anmäl dig      omgående via mail till tf personalchef Karin Selling. Karin.selling@miun.se

Mittuniversitetets tre Huvudskyddsombud anordnar dessutom en utbildningsdag för alla gamla, nya och intresserade blivande Skyddsombud den 20 november. Se till att anmäla dig till den dagen och få med dig mycket bra kunskap och erfarenheter från våra HSO! Mer info om dagen kommer senare.

  • RALS 2014

SACO-S/SULF vid vårt lärosäte kommer att fortsätta verka för en sammanhållen lönerörelse även kommande år. Uppstart för årets RALS blir i oktober. Det som blir nytt för i år är att fackliga parter kommer att träffa samtliga chefer när första lönebudet från arbetsgivarsidan är lagt. I årets förhandlingsdelegation från SACO-S/SULF ingår Bodil Jacobsson, Jokka Flaming och Ummis Jonsson. Alexander Rad kommer att finnas som backup och självklart kan du vända dig till valfri ledamot i styrelsen med frågor och önskemål.

 

  • Utbildningsinsatser Lönesamtal

Den 15-17/9 genomförde styrelsen tillsammans med vår ombudsman Jan Gladh utbildningsinsatser i Löne(sättande) samtal. Under tre intensiva dagar besökte Jan Gladh och Ummis Jonsson samtliga tre Campus och övriga styrelsemedlemmar deltog på sitt ”hemmacampus”. Sammanlagt under dessa dagar träffade vi ett drygt femtiotal medlemmar. De medlemmar som var närvarande tyckte att informationen/utbildningsinsatsen var givande och vår förhoppning är att kunna anordna ytterligare tillfällen under Vt. -15. Tyvärr saknades SACO-S/SULF-medlemmar från arbetsgivarsidan! Med tanke på att nuvarande undantag från Lönesättande samtal inom universitet och högskolor upphör vid årsskiftet 2015/16 och arbetsgivarna gärna vill införa lönesättande samtal så snart som möjligt, borde det ligga även i deras intresse att få information och kunskap om vad detta system kommer att innebära. Framförallt så kommer det att ställas stora krav på välutbildade chefer i hur ett lönesättande samtal ska genomföras samt den grannlaga uppgiften det är att bedöma sin medarbetare utifrån sakliga grunder som ska bygga på Mittuniversitetets verksamhetsmål och hur den enskilde medarbetaren bidrar till detta! Vägen fram till ett nytt lönesättande system är inte spikrak, det kommer att krävas en hel del förhandlande och avtalsskrivande samt UTBILDNING och åter UTBILDNING.

 

Bästa hälsningar,

Ummis Jonsson

Ordf. SACO-S/SULF