Tor 06 feb 2014 13:30

Saco-föreningen Mittuniversitetet

          

NYHETSBREV feb 2014                                                                                                   

 

Hej SACO-medlem

 

Februari månad och snön smälter redan i Sundsvall, kanske detta är årets första vårtecken? Just nu söker SACO-föreningen efter nya styrelseledamöter och kallar till medlemsträffar. Det pågår vidare flera samverkansprojekt och förhandlingar med MIUN.

 

Aktiviteter

  • SACO-föreningens årsmöte äger rum 24 mars. Nu söker  styrelsen efter ersättare för två av våra trotjänare som går i pension. Vänligen kontakta undertecknad och anmäl intresse.

 

  • Under våren kommer SACO att ägna särskild tid åt kampanjen ”Tidsbegränsade anställningar vid MIUN”. Läs mer här om problematiken.  

 

  • Det anordnas flera medlemsträffar under månaden och SACO-styrelsen hoppas på uppslutning kring dessa. Klicka här för mer info.

 

Pågående förhandlingar & samverkan

  • RALS – årets lönerörelse är avslutad. I år behövde SACO arbeta en längre tid med förhandlingen för att övertyga MIUN om att tilldelning var mager. Kärnverksamheten och IT-avdelningen prioriterades något mer än andra. Ökningen kommer märkas i kommande löneutbetalning. En lärdom blir att våra medlemmar behöver prioritera tillfällen som ges för löne- och utvecklingssamtal med cheferna för att underlätta förhandlingarna, framöver. 

 

  • SACO:s diskussioner med MIUN avseende den ökade administrativa belastningen på lärarpersonal har resulterat i ett antal konkreta åtgärder. För mer information invänta kommande e-brev från Kommunikation som informerar om dessa åtgärder och dess syften. Ytterligare samverkan kommer att ske för att minska den administrativa belastningen framöver.

 

  • SACO samverkar med MIUN avseende ett nytt resurstilldelningsdokument. Mer information kommer via aviserade medlemsträffar. Se tidigare utskick från undertecknad eller SACO:s aktivitetskalender Klicka här.

 

  • SACO:s lönekartläggning är slutförd och resultat kommer att presenteras inom kort till DO.

 

Lokala samverkansgrupper (LSG)

Vi tackar våra medlemmar för uppslutningen kring LSG. Idag har de flesta avdelningar en SACO representant vid LSG. Klicka här för mer info om din lokala representant.

 

 

Hälsningar

 namnteckning alex

Alexander Rad

Ordförande

www.miun.se/saco  

 

 

Genom ditt engagemang blir vi starkare

Sidan uppdaterades 2019-09-12