Tor 13 mar 2014 13:30

Saco-föreningen Mittuniversitetet

      

NYHETSBREV mars 2014                                                                                                   

 

Hej SACO-medlem

 

Här kommer månadens nyhetsbrev med information om kommande aktiviteter och rapporter från aktuella samverkansprojekt.

 

Aktiviteter

Årsmöte: 24 mars kl 17:15. Separat kallelse kommer snart.

 

Medlemsträff: Tidsbegränsade anställningar: rättigheter och begränsningar. Gästtalare Jan Gladh, SULF:s ombudsman, 3 april, kl. 13.15-15.00, osd A406, hsd XF4005, Teknologen, svl L103.

 

 

Pågående förhandlingar & samverkan

SACO samverkar med MIUN avseende ett nytt resurstilldelningsdokument. Under februari genomfördes tre campusbaserade träffar med medlemmarna vilka målade upp en problembild. Bilden kan beskrivas med följande punkter:

  • Otydlighet i lärares arbetsuppgifter hindrar prioritering av utbildning och forskning.
  • Utmaningar med planeringen skapar övertidssituationer och ansträngd arbetsmiljö.
  • Resursmodellerna orsakar kvalitéförsämring i utbildningen.

Följaktligen  uppmanar SACO medlemmarna att engagera sig i det pågående förankringsarbetet som sker vid avdelningarna och LSG för att effektivare bevaka möjligheterna att påverka utformningen av resurstilldelningsdokumentet.

 

SACO:s samverkan med MIUN avseende den administrativa belastningen på lärarpersonal har resulterat i ett antal konkreta åtgärder. För mer information se här.

 

 

 namnteckning alex

Alexander Rad

Ordförande

www.miun.se/saco  

 

 

Genom ditt engagemang blir vi starkare

Sidan uppdaterades 2019-09-12