Släng LAS-utredningen i papperskorgen!

Mån 01 jun 2020 09:49

En aktuell utredning föreslår förändringar i LAS.

Huvudpunkter i förändringarna är att arbetsgivare ska kunna undanta fem personer från turordningsreglerna, oavsett företagets storlek. Detta ska vara möjligt att göra var 3:e månad. Ett annat förslag är att det inte längre ska vara möjligt att ogiltigförklara uppsägningar om arbetsgivaren har upp till 15 anställda. Vår uppfattning är att de båda förslagen gör att många kommer att sakna ett grundläggande anställningsskydd och att rättsosäkerheten blir stor.

Akademiker har en stark ställning på arbetsmarknaden, men även akademiker drabbas om arbetsgivare kan säga upp helt godtyckligt. Med utredningens förslag ser vi en tydlig risk att det kommer att uppstå fler otrygga och tysta arbetsplatser där akademikermedlemmar hämmas i sitt arbete. Förslaget riskerar också att få en negativ påverkan på innovation och utveckling.

Läs mer om Saco:s synpunkter på det nya förslaget på LAS (lagen om anställningsskydd).

Sidan uppdaterades 2020-06-01