Obekvämhetstillägg, OB, utgår endast till personal med schemalagd arbetstid som arbetar på obekväm tid.

TA-personal

Anställda med schemalagd arbetstid som arbetar på tid utanför den ordinarie arbetstiden och utanför flexramen har rätt till ob-tillägg enligt följande:

  • Enkelt ob-tillägg: 60 kr för varje timme, vardagar kl 18:00-22:00
  • Kvalificerat ob-tillägg: 90 kr för varje timme som infaller vardagar efter kl 22:00 samt från fredag kl 18:00-måndag kl 07:00.
  • 120 kr för varje timme som infaller på storhelger såsom jul, nyår, påsk, pingst och midsommar (se Villkorsavtal/Villkorsavtal-T).

Arbetstid för vilken mertidstillägg utbetalas likställs med ordinarie arbetstid.

Efter överläggning med de fackliga parterna görs följande tolkning:
Arbetstid som fullgörs på tid, som enligt Villkorsavtal 4 kap 7 § (förkortade arbetsdagar) ska vara ledig tid, utgör grund för beräkning av enkelt ob-tillägg.

Lärare

120 kr för varje timme som infaller vardagar kl 18.00 samt lördag och helgdag.