Coronainformation för medarbetare

Information till medarbetare med anledning av covid-19

Publicerade medarbetarnyheter med anledning av corona/covid-19

Regionala rekommendationer på campus Sundsvall

Region Västernorrland har gått ut med regionala rekommendationer till följd av den ökade smittspridningen. De nya rekommendationerna innebär för oss att studenter och medarbetare bör använda munskydd där det finns risk för trängsel på Campus Sundsvall.

2021-04-09

Corona-anpassad campusutbildning till hösten

Till hösten planeras utbildningen på campus att delvis återupptas, men det blir en corona-anpassad återgång. Det bestämdes vid rektors beslutsmöte, RBM, idag. Än så länge gäller beslutet enbart för höstterminens första läsperiod.

2021-04-06

Ingen extra ”coronatenta”

Under januari månad erbjöd Mittuniversitetet ett extra tillfälle för salstentamen på grund av pandemin. Detta erbjudande har nu upphört.

2021-02-05

Förlängda restriktioner med anledning av pandemin

Mittuniversitetets restriktioner till följd av den pågående pandemin har nu förlängts till och med den 29 augusti 2021. Det innebär bland annat att fortsatt digital undervisning och arbete hemifrån fortsätter att gälla.

2021-02-02

Förlängt beslut med anledning av Corona

På grund av den rådande situationen i landet och regionen har Mittuniversitetet nu beslutat att förlänga det tidigare beslutet om särskild coronaanpassning till och med den 21 mars 2021.

2020-12-15

Nytt beslut med anledning av coronaviruset

Mittuniversitetet har under 2020 fattat en rad beslut med anledning av den pågående pandemin. Utifrån den ökade smittspridningen och de skärpta rekommendationerna har Mittuniversitetet idag tagit ett nytt beslut om coronapassning.

2020-11-24

Om medarbetare eller studenter smittats av covid-19

Om du som medarbetare testats positivt för covid-19 rekommenderas du att meddela din närmaste chef. Mittuniversitetet har dialog med smittskyddsläkaren om hantering av smittspårning och åtgärder vid eventuell smittspridning inom grupper på lärosätet.

2020-09-18

Så här reser du (inte) under Corona

Coronapandemin fortsätter och likaså gör Mittuniversitets reserestriktioner. Tänk på att alltid välja digitalt alternativ för möten och liknande i första hand. Måste du ändå ge dig iväg så behöver du själv boka dina resor. Här får du veta hur du går tillväga.

2020-09-17

Så påverkar pandemin tentamina i höst

Endast en prefektbeslutad salstentamen har flyttats. De salstentamina som inte tillhört prioriterade sådana har ställts om till hem- eller webbtentamina och påverkan för studenter bedöms som mycket liten.

2020-09-15

En annorlunda hösttermin startar

Idag startar höstterminen och studenter och medarbetare välkomnas tillbaka till en annorlunda vardag i pandemins spår. Många anpassningar görs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett så bra sätt som möjligt utan onödiga risker.

2020-08-31

Så arbetar vi hemifrån under hösten

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som kan jobba hemifrån ska fortsätta med det under hösten, bland annat för att avlasta kollektivtrafiken. Det gäller även medarbetarna på Mittuniversitetet.

2020-08-07

Lokaler anpassas inför hösten

För att Mittuniversitetet ska kunna bedriva coronaanpassad campusutbildning i höst pågår övergripande förberedelser av lokalerna på campus som ska vara åtgärdade till terminsstarten.

2020-06-25

Möjligheter för salstentamen i höst

Institutionerna avgör vilka examinationer som ska ges förtur till salstentamen i höst. Behovet av prioritering beror främst på risken för brist på tentavakter och tentasalar.

2020-06-16

Regeringens krav på distansundervisning lättas upp

Idag 29 maj meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten vid en presskonferens att rekommendationen om distansundervisning tas bort från den 15 juni. För universitet och högskolor kan undervisning ändå behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

2020-05-29

Planeringen inför hösten fortsätter

Det pågår ett omfattande planeringsarbete inför hösten på hela Mittuniversitetet. Fortfarande finns många frågetecken att reda ut och flera ställningstaganden som måste göras.

2020-05-29

Coronaanpassningen påverkar studiemotivationen

I en enkät har våra studenter fått svara på hur Coronaanpassningen har påverkat deras studier. Sammantaget verkar anpassningen ha fungerat tillfredsställande, även om vissa grupper upplever problem med studiemotivation och mående.

2020-05-18

Akademisk högtid skjuts fram till 2021

Som en följd av den pågående pandemin skjuts årets akademiska högtid fram till hösten 2021. Den kommer att slås ihop med nästa års högtid som genomförs den 7-8 oktober 2021 i Östersund.

2020-05-15

Kriterier för campusundervisning i höst

En ny samordningsgrupp för coronaanpassad campusutbildning har föreslagit kriterier för vilka som i första hand ska ha sin undervisning på campus i höst, om läget då tillåter.

2020-05-08

Anpassad IT-miljö möter utmaningarna i Coronatider

Vår IT-miljö på universitetet var redan innan Folkhälsomyndigheten gick ut med sina rekommendationer väl anpassad för distansundervisning. Infrastrukturavdelningen (INFRA) har dock, tillsammans med övriga delar av organisationen gjort en del arbete och anpassningar till vår nya situation.

2020-04-28

Arbetsmiljö – temat i Ledningspodden

Att ”gå till och från jobbet” fast man jobbar hemma, afterwork via ZOOM och vikten av att ta ansvar för att ingen hamnar i digitalt utanförskap. Bland annat detta avhandlas i den senaste Ledningspodden om arbetsmiljöfrågor i Coronavirusets spår.

2020-04-27

Tentamen i Coronatider

Kravet på distansundervisning för utbildningarna har medfört en del utmaningar, inte minst för hur salstentamen ska genomföras. Därför var det tur i oturen att Mittunversitetet redan innan jul började nosa på en plattform för digital tentamen. Det har gjort övergången betydligt smidigare.

2020-04-23

Fler utbildningsplatser på grund av Corona

Regeringen har givit landets lärosäten ett utökat uppdrag för att mildra effekterna av pandemin. För Mittuniversitetet innebär det utökade uppdraget att det blir fler platser till sommarkurser och fler platser till basårsutbildningen.

2020-04-09