Universitetslektor i svenska som andraspråk alt. svenska språket

Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Svenska som andraspråk och svenska språket har sin verksamhet främst vid Campus Sundsvall. Svenska språket har fristående kurser och kurser inom lärarutbildningarna samt ett magisterprogram. Svenska som andraspråk har fristående kurser på grundnivå.

Arbetsuppgifter: Anställningen omfattar huvudsakligen forskning och arbetsuppgifter kopplade till Skrivlyftet vid Mittuniversitetet. I anställningen ingår forskning och utvecklingsarbete motsvarande 50 % under 4 år med möjlighet till förlängning kopplat till Skrivlyftet och andra utvecklingsprojekt inom ämnet. I uppdraget ingår bl.a. att leda skrivdidaktiska verkstäder för lärare och att undervisa på högskolepedagogisk kurs i akademisk litteracitet. I anställningen ingår även en mindre del undervisning som kan förläggas till svenska språket/svenska som andraspråk inom grundutbildning, lärarutbildning eller magisternivå i svenska språket. Lektorn förväntas även initiera forskningsprojekt och samarbeten med andra universitet och högskolor.

Behörighet: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i svenska språket, nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarande. God erfarenhet av undervisning på högskola är ett krav. Den sökande ska också ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 4 §, Mittuniversitetets anställningsordning).

Den som ska anställas som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap. 4§). Forskningserfarenhet inom litteracitets-området är starkt meriterande liksom erfarenhet av undervisning i akademiskt skrivande. Vidare är erfarenhet av forskning/undervisning i svenska som andraspråk meriterande, särskilt undervisning kopplad till lärarutbildning.

Personliga förmågor: God samarbetsförmåga, en hög grad av självständighet och god planeringsförmåga kommer att beaktas.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning: Tillsvidare på heltid (100 %). Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall

Upplysningar: Information kring ämnets forskningsstrategi kan lämnas av ämnesföreträdare Ann-Catrine Edlund, e-post ann-caterine.edlund@miun.se eller tel. 010-142 81 89 och kring ämnets undervisning av studierektor Helena Andersson, e-post helena.s.andersson@miun.se eller tel. 010-142 82 60

Upplysningar om institutionen kan lämnas av prefekt Pär Olausson, e-post par.olausson@miun.se, eller tel 010-142 85 47 eller proprefekt Glenn Svedin, e-post glenn.svedin@miun.se, tel. 010-142 82 47.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-08-13

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse

 • Löneform

  Månadslön, individuell lönesättning

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/1310

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  2. Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
 • Publicerat

  2021-06-10

 • Sista ansökningsdag

  2021-08-13

Logga in och sök jobbet