Mittuniversitetet, Institutionen för omvårdnad

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Som universitetslektor i omvårdnad vid institutionen blir du ämnesmässigt knuten till omvårdnad och till hjälpämnet medicinsk vetenskap. Institutionen erbjuder utbildningsprogram på grundnivå till sjuksköterska och programmet för psykisk hälsa/ohälsa. Utbildning erbjuds även inom tre specialistsjuksköterskeprogram; inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning mot distriktssköterska samt inriktning mot psykiatrisk vård. Institutionen erbjuder även ett masterprogram i omvårdnad, samt forskarutbildning inom ämnet omvårdnad. Förutom program erbjuds även ett antal fristående kurser.

Vi söker dig som brinner för undervisning och forskning och som vill vara en del av vårt kollegium. Vi är ett litet men växande lärosäte som jobbar mycket med att göra utbildning och forskning möjlig för alla via campusförlagd utbildning och via distansutbildning. Hos oss är det korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka och vi är även väldigt positiva till att delvis arbeta på distans. 

Arbetsuppgifter: Universitetslektor i omvårdnad är tillsammans med övriga disputerade ansvarig för utvecklingen av ämnet på grundnivå och avancerad nivå. Anställningen som universitetslektor omfattar undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examination på grund- och avancerad nivå. Den sökande förväntas även också att delta i pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för anställningen. Kompetensutveckling, forskning och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). För anställningen gäller även att den sökande skall vara legitimerad sjuksköterska samt kunna undervisa på svenska.

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar. 

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap 4§). Vid bedömningen av de sökande ska erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet, initiativtagande och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av anställningen. 

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund eller Sundsvall

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marie Häggström, marie.haggstrom@miun.se alt 010-142 86 69 och ämnesföreträdare, Malin Rising–Holmström, Malin.Rising-Holmstrom@miun.se alt 010-142 84 23.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering samt fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-08-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Tillträde enligt överenskommelse.

 • Löneform

  Månadslön, individuell lönesättning

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Östersund eller Sundsvall

 • Län

  Ospecificerad arbetsort

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/1391

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  2. Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
 • Publicerat

  2021-06-10

 • Sista ansökningsdag

  2021-08-30

Logga in och sök jobbet