Arbetsrätt

Som chef är det viktigt att känna till de arbetsrättsliga ramarna som gäller i ditt dagliga arbete.

 

 

Arbetsrätt

Anställningsbevis

Senast en månad efter att en medarbetare har anställts ska arbetsgivaren utfärda ett anställningsbevis om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhål...

Anställningsvillkor

I Villkorsavtalet regleras löne- och förmånsfrågor för anställda inom universitetet med vissa undantag.

Lönebildning

På denna sida publiceras aktuell information fortlöpande under hela löneprocessen, en process som löper året om. Här finns även annan allmän information kring lönebildningen.

Anställningsordning

Mittuniversitetets anställningsordning

Appointments procedure for teachers at Mid Sweden University

Läs mer