Här får du som ny chef eller chef med nya medarbetare några korta råd och tips på användbar information.

Lär känna dina medarbetare

Boka in enskilda samtal med var och en av dina nya medarbetare för att lära känna dem. Där kan du gärna be dina nya medarbetare om goda råd för att lyckas i chefsuppdraget. Det kommer att ge dig intressant information om deras förväntningar på dig.

Kommunikation

Kommunikation är ett av dina viktigaste verktyg som chef. Planera redan från början hur du vill kommunicera med dina medarbetare, exv möten, e-post med mera. Etablera en ordning för era arbetsplatsträffar, APT (se länk till rekommendationer nedan). Ta kontakt med Kommunikationsavdelningen för att få mer råd i kommunikationsfrågor. 

Lästips

Arbetsplatsträffar – Samverkan
Arbetsplatsträffar APT är reglerade i samverkansavtalet. Det finns ett dokument med rekommendationer där du exv kan hitta förslag på dagordning och upplägg av APT. 

Chefsforum
Webbsida med bl a möteskalender för chefsforum.

Ekonomifrågor 

Råd och stöd i ekonomifrågor

Kommunikationsfrågor 

Mål på övergripande nivå för Mittuniversitetet

Övergripande mål finns i Mittuniversitetets strategi och vision för 2019 - 2023.  Detta dokument finns på sidorna för styrdokument.
Regler och styrdokument 

Personalfrågor

Presskontakter

Chefer ska kunna besvara frågor från massmedia gällande den egna verksamheten. Här i medarbetarportalen finns stöd i detta. Ta reda på vad saken gäller och be att få återkomma om du blir uppringd av media. Ta stöd av KOM. Informera gärna pressansvarig/ kommunikationschef om dina mediekontakter då de ofta får följdfrågor. På sidorna för kommunikationsstöd finns mer vägledning vid kontakt med medier.

Varumärke

Information om bilden av Mittuniversitetet (varumärket) och våra värderingar finns i Mittuniversitetets strategi 2019 - 2023. Den hittar du bland universitetets Styrdokument. 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget för Mittuniversitetet:

Administrativa IT-verktyg vid Mittuniversitetet

Lägg gärna in de verktyg du använder återkommande i din verktygslåda som du når och ställer in i den mörkgrå toppmenyn på alla sidor i medarbetarportalen när du är inloggad.

Inköpsfakturor – Unit4 Businessworld, UBW/Agresso (EKO)

Hantering av fakturor.

Serviceportalen (FORV)

Via Serviceportalens ärendehanteringssystem kommer du i kontakt med flera av universitetets stödfunktioner som till exempel vaktmästeriet, biblioteket, helpdesk och servicecenter. Här kan du exv få hjälp med dator, mobiltelefon, anmäla VAB eller boka lokaler.
Serviceportalen

IT-hjälp och guider (INFRA)

Supportguider  med vägledning i text och i filmklipp om programvaror, nätverk, utskriftshantering, telefoni och dylikt.

Lokalbokning (INFRA)

Applikationer/formulär för att boka konferensrum, grupprum, bildkonferens.

Egenrapporteringssystemet – Primula (HR)

Egenrapporteringssystem för anhöriginfo, sjukdom, ledighet, semester, reseersättning, se lönebesked.

Resebokning (EKO)

Information om att boka resor och hotell

TimeEdit (INFRA)

Verktyg för att göra olika schemautsökningar.

Visitkort

Beställning av visitkort.