Alla medarbetare har en talang som kan utvecklas. En viktig roll för dig som chef är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att bli bättre på det som de redan är bra på.

Här är några tips på hur du kan hjälpa dina medarbetare att utvecklas:

  • Utgå från att medarbetaren vill och kan utveckla sin talang. Om du i ord och handling visar att du tror på dem så kommer deras tro på sig själva att öka. 
  • Intressera dig för vilka arbetsuppgifter som medarbetaren tycker är intressanta, utvecklande och där medarbetaren kan utnyttja sin potential.
  • Skapa förutsättningar för medarbetaren att utveckla sina tillgångar genom att fokusera på arbetsuppgifter där de får använda sina styrkor. Utmana och återkoppla.

Läs mer