Så här enkelt skapar du personliga nyheter

Så här skapar du personaliserade och riktade nyheter till din avdelning eller ort.

Filmen visar hur det såg ut innan vi bytte till den nya designen. Det som i filmen benämns som "Medarbetarportalen " är i dag de sidor som heter "För medarbetare" och den länk som har namnet "Chef" i filmen heter i dag "Chefstöd" och finns i menyvalet "För medarbetare".

Så här enkelt skapar du nyheter