Arbetet med att utarbeta aktiviteter för kommande år och identifiera risker kan ske på många sätt. Sidan ger förslag på hur arbetet kan läggas upp och information om nuvarande områden.

Bildspel verksamhetsplanering 2021 (plan för 2022-2023) - Bildspelet innehåller information om verksamhetsplaneringsprocessen samt universitetsövergripande områden och aktiviteter som beslutades i verksamhetsplanen 2020 (plan för 2021-2022)

Bildspel kompetensförsörjning 2020 metodstöd - Bildspelet innehåller information om vad kompetensförsörjning är och processen för kompetensförsörjning.

Presentation Strategin och våra mål – alla målen på varsin sida med stor text, kan exempelvis skrivas ut och sättas upp på väggen som stöd i workshop.

Metodstöd aktivitetsplan – innehåller några förslag på hur man praktiskt kan lägga upp arbetet med upprättande av aktivitetsplan.

Omvärldsanalys 2019 - Ett utåtblickande perspektiv som tar hänsyn till den allmänna samhällsutvecklingen. Avsikten är att denna ska fungera som ett diskussionsunderlag för arbetet kring riskanalysen och i förlängningen verksamhetsplaneringen. 

Omvärldsanalys 2020 - Presenteras i september.