Kostnadsfri OA-publicering

Publicera öppet tillgängligt (OA) kostnadsfritt via nationella biblioteksavtal med ett antal olika förlag.

Mittuniversitetets bibliotek ingår i olika nationella så kallade transformativa avtal som innefattar både licens- och författaravgifter (APC = article processing charge) med ett antal förlag. För dig som forskare innebär det att du kan publicera artiklar kostnadsfritt med öppen tillgång (OA). 

 

Översikt per förlag

Springer Compact – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i någon av Springers drygt 1850 hybridtidskrifter. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information om Springer Compact avtalet
Tidskrifter som ingår i Springer Compact avtalet

Springer Nature Fully OA – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt i rena OA-tidskrifter från förlaget. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information om Springer Nature Fully OA avtalet

Taylor & Francis – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i någon av förlagets drygt 2300 hybridtidskrifter. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information om Taylor & Francis avtalet
Informationsfolder från Taylor & Francis

Cambridge – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från förlaget. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information om Cambridge avtalet

Oxford – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i någon av förlagets 313 hybridtidskrifter. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information från Oxford

De Gruyter – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i hybridtidskrifter. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information om De Gruyter avtalet

 

Nya avtal som börjar gälla från 1 januari 2020:

Elsevier – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från förlaget. APC-kostnaden täcks av biblioteket. Information från Elsevier

Sage – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i hybridtidskrifter. APC-kostnaden täcks av biblioteket.              

Wiley – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från förlaget. APC-kostnaden täcks av biblioteket. Information från Wiley

ACS (American Chemical Society) – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från förlaget. APC-kostnaden täcks av biblioteket.

SPIE – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från förlaget eftersom det ingår i prenumerationsavtalet.

 

Rabatter på publiceringsavgifter

De Gruyter ger 30 % rabatt på publicering i förlagets rena OA-tidskrifter, faktureras och betalas av författaren.

Sage ger 20 % rabatt på publicering i förlagets rena OA-tidskrifter, faktureras och betalas av författaren.

Frontiers ger 10 % rabatt på publicering i förlagets tidskrifter, faktureras centralt (via biblioteket) men betalas av författaren.

 

Om ni stöter på funderingar vid manushantering eller val av OA-licens (ofta en Creative Commons-licens, läs mer här) hör av er till oss på universitetsbiblioteket.

Kontakt

Läs mer