Genom ett eget författarID ges möjligheten att bättre kunna knyta korrekta forskningspublikationer till rätt upphovsperson. Ett författarID är unikt och följer med dig genom hela din forskarkarriär oavsett namnbyte eller byte av lärosäte.

ORCID_logo_svg.png

För att nå en ökad synlighet som forskare är det viktigt att identifiera vilka publikationer du skapat eller medverkat till. Genom ett eget författarID ges möjligheten att bättre kunna knyta korrekta forskningspublikationer till rätt upphovsperson. Ett författarID är unikt och följer med dig genom hela din forskarkarriär oavsett namnbyte eller byte av lärosäte.

 

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är ett globalt register med unika ID:n för forskare. Ett ORCID gör att forskningsfinansiärer, förlag och andra forskningsaktörer på ett konsekvent sätt kan identifiera dig som forskare. När du registrerar dina publikationer i DiVA har du även möjlighet att lägga in ditt ORCID. Om du vill lägga till ditt ORCID på tidigare publikationer i DiVA kan du kontakta oss så lägger vi till det retroaktivt.

Skaffa ett ORCID
1. Gå till http://orcid.org/ 
2. Klicka på “Register now” (direktlänk: https://orcid.org/register)
3. Fyll i ditt namn, e-postadress m.m.
4. Börja att använda ditt ORCID när du skickar in artiklar till tidskrifter och vid ansökningar hos forskningsfinansiärer, registrering i DiVA m.m.

ResearcherID

ResearcherID är ett forskarregister som tillhandahålls av Clarivate analytics. Med ett ResearcherID kan du knyta dina publikationer i databasen Web of Science till din profil. Du kan också överföra publikationer från andra databaser till ditt ResearcherID. Om du har ett ORCID kan du koppla ihop detta med ditt ResearcherID. Då behöver du bara föra in dina publikationer i ett av systemen. Eftersom databasen Web of Science används till citeringsanalys är det viktigt att korrekta publikationer knyts till rätt forskare och organisationstillhörighet.

Skaffa ett ResearcherID

ScopusID

Till skillnad från andra forskaridentifikatorer skapas ett ScopusID automatiskt när du har en publikation indexerad i Scopus.

Mer information om ScopusID 

Google Scholar författarprofil

I Google Scholar citations kan du skapa en forskarprofil dit du kan knyta dina publikationer och se hur dina publikationer citerats, ditt h-index med mera. För att skapa en profil i Google Scholar behövsett vanligt Googlekonto. Om du väljer att visa din forskarprofil publikt hamnar den i träfflistan vid sökning på ditt namn. Fördelen med denna profil är att Google täcker in mycket mer än andra databaser såsom SCOPUS och Web of Science.

Skaffa en forskarprofil i Google scholar 

Kontakta biblioteket

Läs mer