Bibliometri innebär kvantitativa metoder för analys av vetenskapliga publikationer. Med bibliometriska metoder är det möjligt att analysera bland annat samarbetsmönster, citeringsgrad och produktivitet. 

DSC_5439.jpg

Exempel på vad bibliometri kan användas för:

  •  Utvärdering av forskningsproduktivitet och genomslag
  •  Medelsfördelning
  •  Omvärldsanalys
  •  Underlag för Strategisk publicering
  •  Benchmarking med andra forskargrupper

Universitetsbiblioteket erbjuder olika bibliometriska uppdrag på beställning.

Kontakt